Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1681 – sm 142

ex 1.

kvalitet 1+/01, “varit infattad, förgylld”

Ahlström 66 (2002) –> Sten Törngrens samling (2002-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 869)

(Foto Ahlström 66)

ex 2.

kvalitet 1+, “gniden”

Sten-M.Rosenlunds samling –> MISAB 2:134 (2010) –> Tony K:s samling

(Foto MISAB 2)

ex 3.

kvalitet 1+

MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 49 (1994) –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 5.

“sehr schön”

Gorny & Mosch 250 (2017) –>?

(Foto Gorny & Mosch 250)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Hirsch 3 (1975) –>?

(Foto Hirsch 3)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “rispa”

Reidar Anderssons samling –> MISAB 2:718 (2010) –>?

(Foto MISAB 2)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “liten kantskada”

Appelgren 48 (1924) –> samling Bonde på Ericsberg (1924-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?–> MISAB 15 (2015) –> Arvid W:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “gniden, korroderad”

MISAB 16 (2015) –> Berndt Göhles samling (nr 871)

(Foto MISAB 16)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 19 (2020) –>?

(Foto Myntkompaniet 19)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “obetydligt plantsfel”

MISAB 44 (2024) –>?

(Foto MISAB 44)

ex 12.

kvalitet 1/1+, “varit hängd”

Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “korroderad, beläggningsrester”

MISAB webb 57 (2024) –>?

(MISABs foto)

ex 14.

kvalitet 1

MISAB 8 (2013) –> Ottar Ertzeids samling (2013-2018) –> MISAB 28 (2018) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 15.

kvalitet 1

MISAB webb 20 (2019) –> alias JBM

(MISABs foto)

ex 16.

Hirsch Myntkonsortier –> Nordéns auktion 1999 –> Sten Törngrens samling (1999-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 870)

(Göhles foto)

ex 17.

Karl-Erik Schmitz samling –> KNF:s auktion “Schmitz 4” (1991) –> Sten Törngrens samling (1991-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 872)

(Göhles foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) kvalitet 1

ex. Hesselblads mh –> Hellström (1961-1989) –> sonen Gunnar (1989-2001) –> Ahlström 63 (2001) kvalitet 1, “små repor”

ex. Ahlström 1 (1972) –> Österlund kvalitet 1

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) –> Hirsch mh kvalitet 1+

ex. Ahlström 10 (1975) –> Almer kvalitet 1+

ex. Ahlström 19 (1979) ingick i lot

ex. Törngren –> Schmitz (1984-1989) –> Hyllengren kvalitet 1+

ex. Schmitz –> KNF auktion Schmitz 3:507 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Garlén –> SNY 300 (1992) kvalitet 1?/1

ex. Tonkin 5 (1993) kvalitet 1/1+