Raritetssidan – Kristina – 1/2 Riksdaler 1646 med mm AG

ex 1.

kvalitet 1+

Svea 5 (1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143 (2000) –> åter till Törngren –> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Sven Svenssons samling –> SNF 158 (2009) –>?

(Foto SNF 158)

Andra försäljningar:

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> KMK