Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1738 (mm HM)

ex 1. 

kvalitet 01/0

?–> Ahlström 21 (1980) –>?–> Wallins auktion 16 (1996) –>?–> Philea 259 (2007) –> Karlskrona Mynthandel –>? 

(Foto Ahlström 21)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “plantsfel”

?–> Ahlström 38 (1988) –> Hirsch myntkonsortier (1988-1991) –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 3. 

“vorzüglich”

?–> Jan Anderssons samling (-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –>auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 4. 

kvalitet 01

?–> Hornung 16 (1980) –>?

Intetsägande bild, men det är något där på kinden som man inte hittar på något annat ex. (Foto Hornung 16)

ex 5. 

“very good”

Sten Törngrens samling –> Spinks 143:1135, London 2000 –>?–> Ove Karlssons samling 

Törngrens ex 1738-2 (Spinks foto)

ex 6. 

kvalitet 1+, “små kanthack”

?–> Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –> Sten Törngrens ex 1738-3 (1985-2000) –> Spinks auktion i London 2000 nr 1136 –>?–> Ahlström 71 (2004) –> Sten Rosenlunds samling (2004-2010) –> MISAB 2 (2010) –> R. Jonssons samling (2010-2018) –> MISAB 29 (2018) 

Lite osäkert här eftersom Ahlström höjde upp kvalitén från 1+ till 1+/01 mellan de två auktionerna och dessutom verkar myntet ha fått något litet mer kanthack. Det som ändå tyder på att det är samma ex är märket vid randen kl 8 på frånsidan samt dom små reporna före HOPP. Dessa märken finns inte på något annat ex. (Foto MISAB 29))

ex 7. 

kvalitet 1+, “plantsfel”

?–> Ahlström 42:322 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 8. 

kvalitet 1+, “liten filning på randen, putsad”

?–> MISAB 4 (2011) –>?–> R.Jonssons samling 

(Foto MISAB 4)

ex 9. 

kvalitet 1+, “svaga repor, små plantsfel”

Israel Berghmans dubbletter –> Appelgren auktion 37 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Nils J.Lindbergs samling (2009-2015) –> MISAB 15 (2015) –>? 

(Foto Bonde 5)

ex 10. 

kvalitet 1+, “rengjord, små plantsfel”

Sven Svenssons samling –> SNF 153 (november 2007) –>?

SNF:s bild har så dålig upplösning så det är inte så mycket mening att visa den. Man ser i alla fall att det största plantsfelet finns på frånsidans kant kl 5.

ex 11. 

kvalitet 1+, “kanthack, spår av hängning?”

?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 12. 

kvalitet 1+, “grova repor”

?–> MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 13. 

“nearly very fine”

?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 14. 

kvalitet 1/1+, “små kantskador”

?–> Ahlström 42:323 (1990) –>?–> MISAB 3 (2010) –> R.Jonssons samling 

(Foto MISAB 3)

ex 15. 

kvalitet 1, “plantsfel”

?–> Ahlström 52 (1995) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> spade 54

(Foto MISAB 34)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för otydligt:

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> kontant

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Wäxjö Myntkabinett

ex. Andreas Bernström –> Schulmans auktion i juni 1928

ex. Monetas lagerkatalog 7 nr 7387 (1959) –> Per Hellström (1959-1989) –> i sonen Görans ägo kvalitet 01, “ett par små hack i kanten”

ex. Ahlströms lagerlista 19 och 22 (1966-1967) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 43 och 45(1973) kvalitet 1+

ex. Nordlinds lagerlista 10 (1979) kvalitet 1+, “kantskada”

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1/1+, “kantskada”