Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1738 (mm HM)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 21 (1980) –>?–> Wallins auktion 16 (1996) –>?–> Philea 259 (2007) –> Karlskrona Mynthandel –>? 

(Foto Ahlström 21)

ex 2.

“vorzüglich”

Selins Mynthandel (2015) –> OF:s samling (2015-2024) –> Künker 408 (2024) –>?

(Foto Künker 408)

ex 3. 

kvalitet 1+/01, “rengjord”

Ahlström 38 (1988) –> Hirsch myntkonsortier (1988-1991) –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

Myntet var inte rengjort på de tidigare auktionerna, men de patinafläckar som fortfarande är kvar visar tydligt att det är samma ex. (Foto MISAB 36)

ex 4. 

“vorzüglich”

Jan Anderssons samling (-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –>auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 5. 

kvalitet 01

Hornung 16 (1980) –>?

Intetsägande bild, men det är något där på kinden som man inte hittar på något annat ex. (Foto Hornung 16)

ex 6.

kvalitet 1+/01

OF:s samling –> Oslo Myntgalleri 38 (2024) –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

(Foto Oslo Myntgalleri 38)

ex 7. 

“very good”

Sten Törngrens samling –> Spinks 143:1135, London 2000 –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>? 

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 8. 

kvalitet 1+, “små kanthack”

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –> Sten Törngrens ex 1738-3 (1985-2000) –> Spinks auktion i London 2000 nr 1136 –>?–> Ahlström 71 (2004) –> Sten Rosenlunds samling (2004-2010) –> MISAB 2 (2010) –> R. Jonssons samling (2010-2018) –> MISAB 29 (2018) 

Lite osäkert här eftersom Ahlström höjde upp kvalitén från 1+ till 1+/01 mellan de två auktionerna och dessutom verkar myntet ha fått något litet mer kanthack. Det som ändå tyder på att det är samma ex är märket vid randen kl 8 på frånsidan samt dom små reporna före HOPP. Dessa märken finns inte på något annat ex. (Foto MISAB 29))

ex 9. 

kvalitet 1+, “plantsfel”

Ahlström 42:322 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 10. 

kvalitet 1+, “liten filning på randen, putsad”

MISAB 4 (2011) –>?–> R.Jonssons samling 

(Foto MISAB 4)

ex 11. 

kvalitet 1+, “svaga repor, små plantsfel”

Israel Berghmans dubbletter –> Appelgren auktion 37 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Nils J.Lindbergs samling (2009-2015) –> MISAB 15 (2015) –>? 

(Foto Bonde 5)

ex 12. 

kvalitet 1+, “rengjord, små plantsfel”

Sven Svenssons samling –> SNF 154 (november 2007) –>?–> MISAB webb 41 (2022)

(Foto MISAB webb 41)

ex 13. 

kvalitet 1+, “kanthack, spår av hängning?”

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 14. 

kvalitet 1+, “grova repor”

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 15.

Sonntag 41 (2024) –>?

(Foto Sonntag 41)

ex 16. 

“nearly very fine”

Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 17. 

kvalitet 1/1+, “små kantskador”

Ahlström 42:323 (1990) –>?–> MISAB 3 (2010) –> R.Jonssons samling 

(Foto MISAB 3)

ex 18. 

kvalitet 1, “plantsfel”

Ahlström 52 (1995) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> Johan P:s samling (2020-2023) –> MISAB webb 49 (maj 2023) –>?

(Foto MISAB 34)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för otydligt:

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1/1+, “kantskada”

ex. Nordlinds lagerlista 10 (1979) kvalitet 1+, “kantskada”

ex. Ahlströms lagerlista 43 och 45(1973) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 19 och 22 (1966-1967) kvalitet 1+

ex. Monetas lagerkatalog 7 nr 7387 (1959) –> Per Hellström (1959-1989) –> i sonen Görans ägo kvalitet 01, “ett par små hack i kanten”

Äldre försäljningar:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Martin Andersson –> Boberg 15 (1930) kvalitet 1+

ex. Andreas Bernström –> Schulmans auktion i juni 1928

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Wäxjö Myntkabinett

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> kontant