Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler 1820 (Karl XIII:s bild)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Köpenhamn Konsthalls auktion (1994) –> Westerlunds Mynthandel –> Lars-Erik Bohmans samling (2012) –> R.Jonssons samling (2012-2014) –> AM:s samling

Ex 1 kännetecknas av hög kvalitet och måttlig patina, samt att det är ett kantex. Fotot är dock taget under något primitiva förhållanden, därav de störande solreflexerna. (Privat foto)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “fläckig patina”

Höilands auktion –> Westerlunds Mynthandel –> Lennart Svenssons samling –>Karlskrona Mynthandel –> B.Svenssons samling –> MISAB 17 (2016) –> L.Jakobssons samling 

(Foto MISAB 17)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Ahlström 64 (2001) –> Per-Göran Carlssons samling –>?–> MS samling !!!

(Foto Ahlström 64)

ex 4. 

kvalitet 01

MISAB 16 (2015) –> Andreas Kaiser (Künkers ombud) 

Det berättas att detta ex lades ut på en facebooksida i början av 2015. Ägaren frågade om det var värt något. Han fick då rådet att sälja det på MISAB där det fick utropet 50000 kr. (Foto MISAB 16)

ex 5. 

kvalitet 01)(01/0, “smärre plantsfel, kort repa”

J.F.H.Oldenburg –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1964) –> SNF 55 (1964) –> Ahlström –> Claes-Olof Algårds samling –> Sune Berggrens samling –> Christer Berggrens samling –> MISAB 27 (2018)

Enligt anteckningar i en av Bukowskis auktionskataloger så var det Burmester som var köpare till detta mynt. Sedan köpte Berghman Burmesters samling och Svensson köpte Berghmans. Risken finns naturligtvis att endera Berghman eller Svensson hade dubletter av denna variant, men det troliga är ändå att det är samma mynt som säljs vidare hela vägen. (Foto MISAB 27)

ex 6. 

kvalitet 1+/01 “obetydliga repor”

Ahlström 54 (1996) –> PG Carlsson –>?–> Ulvebacks Mynt (2008) –>Ove Karlssons samling (2008-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Samling Ragnar Cederlund, Illinois (-1947) –> i makan Anny Cederlunds ägo (1947 -1953) –> auktion R. Green, Convention Sale (2:a maj 1953) –> mynthandlare Harry Glück –> Gustav Anderssons samling (1953-1979) –> Ahlström 19 (1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Jan Anderssons samling (1990-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 8. 

kvalitet 1+ “varit infattad”

Ahlström 26 (1982) –>?–> Höilands auktion 2008 –> PEA:s samling !!!

(Foto Ahlström 26)

ex 9. 

“varit monterad”

Mats I:s samling

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Collection de M. Ferrari de la Renotiére –> Auktion i Paris (7/3 1923)

Infobild

Ovanstående info var införd i Ahlström 19 (ex 4). Intressant att notera att Ahlström värderade den till 45000 kr redan 1979.