Raritetssidan – Kristina – 4 Mark 1649 typ 5:4a (MDCXLIX)

ex 1.

kvalitet 01/0

Hirsch 5 (1977) –>?

(Foto Hirsch 5)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk i mars 1991 –> Nils J.Lindbergs samling (1991-2016) –> MISAB 19, auktion Lindberg 2 (2016) –> OF:s samling

Exemplaret uppvisar en del likheter med ex 1 ovan, bland annat centreringen och den trasiga skölden, men det är ändå inte tillräckligt för att vi ska våga satsa på att det är samma ex. (Auktionsverkets foto)

ex 3.

kvalitet 1+/01

MISAB 9 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 12 (1976) –>?–> Sten Törngrens samling –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 773 (1989) –> Ingvar Ehnbom –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –> JE:s samling –> Fenris samling

(Foto Ahlström 12)

ex 5.

kvalitet 1+

Åke Järnums samling –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 772 (1989) –> Birger Strandberg –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6.

kvalitet 1+

Antikören 6 (1988) –>?

(Foto Antikören 6)

ex 7.

kvalitet 1+, “repor på åtsidan”

Yngve Almers lagerlista 6 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling (1970-1977) –> Per Österlunds auktion i mars 1977 –> Sten Törngrens samling –>?

(Österlunds foto)

ex 8.

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 40 (1989) –>?–> Antikören 11 (1992-2000) –> Sten Törngrens samling (1992-2000) –> Spink 143 (2000) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 9.

very fine

Lars Emil Bruuns samling nr 1033 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Spink 14005 (2014) –>?

Kanten upptill på frånsidan syns tydligt även på Bruuns bild. (Spinks foto)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Nordlinds lagerlista 6 (1978) –>?

(Nordlinds foto)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

Holmbergs lagerkatalog 50 (1914) –> samling Bonde på Ericsberg (1914-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Bengt Svenssons samling (2010-2020) –> alias Frank

(Foto Bonde 6)

ex 12.

kvalitet 1/1+, “varit infattad, repad”

Ahlström 38 (1988) –> Sten Törngrens samling (1988-2000) –> Spink 143 (2000) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “rengjord, kantex, plantsfel”

MISAB 16 (2015) –> Melins Mynt –>?

(Foto MISAB 16)

ex 14.

kvalitet 1/1+

Sven Svenssons samling –> SNF 156 (2008) –>?

(Foto SNF 156)

ex 15.

kvalitet 1/1+

Antykwariat Numizmatyczny 22 (2019) –>?

(Foto Antykwariat Numizmatyczny 22)

ex 16.

kvalitet 1, “plantsfel”

Ahlström/Höiland 2 (2006) –>?–> Oslo Myntgalleri 15 (2018) –>?

Höilands foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Fagreus –> Bokauktionskammaren (6/10 1876)

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1569 (1898) –> skriftlig köpare

ex. Sally Rosenberg auktion 66 (1929)

ex. Bernhard Olofssons lagerkatalog (1947) –> Gustav Andersson

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Tonkin 6 (1994) kvalitet 1/1+

ex. Sven Svensson –> SNF 143 (2002) kvalitet 1/1+, 22,04 g