Bladet och ekollonet

Bruket att sätta en eller flera symboler på mynten för att på så sätt visa vem eller vilka som ansvarat för myntningen kom igång på allvar i slutet av 1530-talet när de i princip ersatte de tidigare myntortssymbolerna. Under Gustav… Fortsätt läsa