Raritetssidan – Karl XII – 2 Mark 1704

ex 1. 

kvalitet 01, “obetydlig repa, plantsfel”

Göteborgs Auktionsverks auktion (8/10 1971) –> Yngve Almer mh (8/10-1/11 1971) –> Claes-Olof Algårds samling (1971-1977) –> Per Österlunds auktion mars 1977 –>Yngve Almer –>?–> Ahlström 59 (1999) –> Christer Nordqvists samling (1999-2012) –> MISAB 6 (2012) –>?

Almer köpte både denna och en 2 Mark 1697 på Österlunds auktion, och båda mynten säljs på Ahlström 59. Förmodligen samma samlare som ägt dem under mellantiden. (Foto MISAB 6)

ex 2. 

kvalitet 01

3-1-3 nitar

Axel Andréns samling –> Spinks auktion i London 1992 –> Sten Törngrens ex 04-2 (1992-2000) –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1012a) –>?–> MISAB 12 (2014) –>?

Avvikande porträtt med 3-1-3 nitar på harnesket. 2 kända ex av denna variant.
(Foto MISAB 12)

ex 3.

Haljak 23 (2016) –>?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Foto Haljak 23)

ex 4.

kvalitet 1+/01

3-1-3 nitar

J.Pedersens Mynthandel (-2019) –> Helsingborgs Mynthandel –>?

(Begovics foto)

ex 5.

kvalitet 1+)(1+/01, “möjligt hängspår, hårt gniden”

MISAB webb 37 (2021) –>?

(MISABs foto)

ex 6. 

kvalitet 1+

Georg de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2001) –> Ahlström 63 (2001) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> alias Guttla

(Foto MISAB 34)

ex 7. 

“very fine, edge dint”

Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Ulf Ottosson som ombud –> Heritages Rare Coin Gallery (1990-1991) –> SBC auktion 28 (1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 8. 

kvalitet 1+

Hirsch 13 (1979) –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>? 

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 9.

kvalitet 1+, “rengjord, plantsfel, centralt något svagpräglad”

3-1-3 nitar

MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 10. 

kvalitet 1/1+

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1973) –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 11. 

kvalitet 1/1+, “kantex”

Ahlström 34 (1986) –>?

(Foto Ahlström 34)

ex 12.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 18 (2020) –>?

(Foto Myntkompaniet 18)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “kanthack”

3-1-3 nitar

Tradera januari 2023 –> Guttlas samling

(privat foto)

ex 14. 

kvalitet 1, “repor”

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?

(Foto Ahlström 27)

ex 15. 

kvalitet 1

Ahlström 1 (1972) –> Sten Törngrens ex 04-1 (1972-2000) –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1012b) –>?

(Foto från Törngrens privata fotoalbum) 

ex 16.

kvalitet 1, “varit hängd”

Ernst Ingelius samling –> Holmasto 164 (2023) –>?

Tyvärr visade man bara frånsidan, men den är å andra sidan lätt att känna igen. (Foto Holmasto 164)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex.  Ahlström 66 (2002)  kvalitet 1/1+

ex.  Ahlström 54 (1996)  kvalitet 1/1+

ex.  Ahlström 31 (1985)  kvalitet 1

ex.  Hirsch 7 (1978) –> Palmlund  kvalitet 1+

ex.  Ahlströms lagerlista 47 (1974) kvalitet 01

ex.  Ahlströms lagerlista 40, 42, 45 och 46 (1972-1973) kvalitet 01/0

ex.  Svenssons samling –> SNF 63 (1968) kvalitet 1)(1+

Äldre försäljningar:

ex. Peter Thomsen –> Sagförernes Auktioner, Köpenhamn (sept 1950)

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. A. Freybourg –> Hess auktion i juni 1910 (ingick i lot 816)

ex.  Westerlund –> Bukowski 123 (1899) –> Holmblom

ex.  von Essen –> Bukowski 117 (1898) –> Holmberg

ex.  Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Ståhl

ex.  Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex.  KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex.  Bukowski 11 (1884) –> Boivie –> Bukowski 24 –> Holmberg

ex.  Bukowski 52 (1889) –> Bukowski

ex.  Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Holmberg