Raritetssidan – Kristina – 2 Mark 1641

ex 1.

kvalitet 1+/01, “obetydligt plantsfel”

Sven Svenssons samling (ss2335) –> SNF 152 (2006) –> Christer Nordqvists samling (2006-2012) –-> MISAB 6 (2012) –>?–> MISAB 40 (2022) –> JW:s samling

(Foto MISAB 6)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “obetydlig repa”

Münzen und Medaillen –> Gunnar Ekströms samling (-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Sten Törngrens samling (1975-2000) –> Spink 143:664 (2000) –> Nils J Lindbergs samling (2000-2016) –> MISAB 19 (2016) –> JOB:s samling

(Foto MISAB 19)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Ingvar Ehnbom (2001) –> Ove Karlssons samling (2001-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –> Nils-Unos samling

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 4.

kvalitet 1+, “liten repa”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Åke Järnums samling (1974-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> Strandbergs Mynthandel (1989-2005) –> J.Holmbergs samling

(Foto Ahlström 5)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlströms lagerkatalog 45 (1973) –>?–> förmodligen Karl-Erik Schmitz samling –> KNF auktion Schmitz 3:353 (1990) –>?

Bild saknades på Schmitz auktion, men det exet skulle ha en kantspricka och myntet på bilden är det enda kända exemplaret som har det. (Foto från Ahlströms lagerkatalog 45)

ex 6.

kvalitet 1+

Ingvar Ehnboms anbudsauktion del 2 (mars 1999) –>?

Dålig bild, men det verkar inte vara samma som något av de andra exemplaren. (Ehnboms foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “repor, svagpräglad”

Till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “litet plantsfel, små repor, delvis dubbelpräglad”

Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> MISAB 9 (2013) –> G.Jönssons samling

(Foto MISAB 9)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “litet klämspår upptill”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 115:1573 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling nr 1036 (1898-1914) –> Adoloph Hess mynthandel, Frankfurth (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Ahlström 28 (1983) –> Sten Törngrens samling (1983-2000) –> Spink 143:665 (2000) –>?–> MISAB 29 (2018) –> Balatonsamlingen

Osäker provenienskedja. Som köpare på Bukowskis auktion angavs “Americanus”, vilket är ett samlingsalias som Bukowski brukade använda för penningstarka köpare. I det här fallet är det mycket troligt att det var Bruun som menades. Klämspåret syns dock tydligt även på bilden i Bruuns katalog. (Foto MISAB 29)

ex 10.

kvalitet 1, “korroderad”

Sven Svenssons samling (ss2336) –> SNF 141 (2001) –> J.Holmbergs samling

(Foto SNF 141)

ex 11.

kvalitet 1?/1)(1, “rengjord”

MISAB webb 11 (2018) –> alias Dagustus

(Foto MISAB webb 11)

ex 12.

WAG online 57 (2015) –>?

WAG hade angett kvalitén till “Schön” vilket motsvarar vårt kvalitet 1. Det lär dock knappast råda något tvivel om att detta är det sämsta av de kända exemplaren. (Foto WAG 57)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1?

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1/1+, “varit brosch”

ex. Ahlström 2 (1972) –> Tingström kvalitet 1+

ex. Ahlström 1 (1972) kvalitet 1?/2

ex. Manne Jakobsson (1965) –> Hellström kvalitet 1+

ex. Palmlunds lagerlista 2 (1952) kvalitet 1+

ex. Bernhard Olofsson (1946) –> Gustav W. Andersson

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1572 (1898) –> Holmblom

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1852) –> Kristiania Myntkabinett