Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler Troyska ass 1829

ex 1.

kvalitet 0

Georg de Lavals samling –> Manne Jakobssons samling –>?–> MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 2. 

kvalitet 01/0 “ovanligt välutpräglat, obetydligt plantsfel”

Ahlström 35 (1987) –> Hirsch konsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> Hess-Leu auktion i München (1999) –>?–> Heritage World Coins auktion 3004 i New York (2009) –>?–> Mynthuset Sverige –> Heikki “DYNAP” Seppänens samling (2009) –> Nils-Unos samling

Objektsbeskrivningen ovan är Ahlströms. Auktionsverkets bedömning var strängare (01 “litet randfel”), vilket berodde på att man höll ner bedömningar och utropspriser för att mynten ovilkorligen skulle bli sålda. Exemplaret är även graderat i USA som MS64. Plantsfelet hittar man på randen vid N i NORR. (Privat foto)

ex 3. 

kvalitet 01 “obetydlig inskription”

Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 33 (1986) –> Leslie Hanulas samling –> auktion Ponterio 145 (2008) –>?

Intressant proveniens på detta exemplar. Leslie Hanula var en amerikansk storsamlare med finskt påbrå och han köpte i princip bara mynt i toppkvalitet. (Foto Ahlström 33)

ex 4. 

kvalitet 01 “obetydliga märken, små plantsfel”

CJ Svenssons samling –> Holmberg 115 (1916) –> Bondes samling –> auktion Bonde 3 (2008) –> Westerlunds Mynthandel –> C.Berggrens samling –> MISAB 27 –>?

(Foto MISAB 27)

ex 5. 

“vorzüglich, schrötlingsfehler”

Hjalmar Wennerths samling (1972) –> Jan Anderssons samling (1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 6. 

“small edge dint, otherwise extremly fine”

J. Pedersens Mynthandel –>?–> Svea auktion 1 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Nils J.Lindbergs samling (1990-2016) –> MISAB 19 (2016) –> köpare 102 

(Foto från Schmitz katalog)

ex 7. 

“several edge knocks, otherwise toned extremly fine”

Kung Farouk ((1954) –> J.Pedersen –> Peter Österlund –> Claes-Olof Algård (1986) –> Sten Törngrens samling (1986-2000) –> Spinks 143:1418 (2000) –>?

Enligt en kommentar av Törngren ska detta vara kung Farouks ex. Lite säkert kan man tycka och därför har jag skrivit den delen av provenienskedjan med tunn text. (Spinks foto)

ex 8. 

kvalitet 01)(1+/01

Ahlström 7 (1974) –> Sune Berggrens samling –> Christer Berggrens samling –>L.E.Bohmans samling (-2015) –> MISAB 8 (2015) osålt –> Boman igen –> A.Mogrens samling (2015-2018) –> MISAB 29 (2018) –> köpare 103

(Foto MISAB 8)

ex 9. 

kvalitet 1+/01)(1+ “obetydligt plantsfel”

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> Ahlström 65 (2002) –>?

Det verkar som om man hade ett parti med dåliga plants när denna variant skulle präglas, “plantsfel” är i alla fall den vanligaste anmärkningen i listan ovan. (Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 10. 

kvalitet 1+/01

Carl Hjelms samling –> Bukowski 127 (1900) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1900-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –> Åke Järnums samling –>?–> R.Jonssons samling –>B.Svenssons samling –> MISAB 21 (2017) –>?–> MISAB 30 (2019) –> köpare 104

(Foto MISAB 21)

ex 11.

kvalitet 1+/01)(1+, “obetydligt plantsfel”

Nordlinds Mynthandel (2005) –> Ove Karlssons samling (2005-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 12. 

kvalitet 1+

Österlunds auktion mars 1978 –>?–> Hirsch 21 (1982) –>?–> MISAB 25 (2017) –>?

(Österlunds foto)

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Per Hellströms samling (1965-1989) –> i sonen Per-Åke Hellströms ägo

ex. Bernhard Olofssons samling (1947)   “Liten skada under bröstbilden, eljest 0”

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. greve Cronstedt –> Boberg 11 (1928) kvalitet 1

ex. Cavalli –> Boberg 4 (1927) kvalitet 1

ex. A.Coyet –> Holmberg 102 (1902) –> John Holmblom (1902-1926) –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1?

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1+

ex. Bobergs lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. dr. K.E.Glas –> Holmberg 83 (1910) kvalitet 1

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Moberg

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg

ex. Nyholm –> Bukowski 24 (1886) –> Elliot eller Lagervall

ex. Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Elliot eller Lagervall