Raritetssidan – Kristina – 2 Mark 1648 med mm DK under skölden

ex 1.

kvalitet 1/1+)(1+, “perforerad”

Ahlström 30 (1984) –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1990) –> KNF auktion Schmitz 3:354 (1990) –>?–> Antikören 13 (1993) –> Tonkin 6 (1994) –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –>?–> Ingvar Ehnbom –> Myntsamlarnas Postorder (1998) –>?

(Foto Myntgalleriet 3)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “delvis korroderad”

Förvärvad till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Håkan Westerlund –>?–> MISAB 10 (2014) –> Berndt G:s samling

(Foto MISAB 10)

ex 3.

kvalitet 1

Appelgren 70 (1939) –>?

(Foto Appelgren 70)

ex 4.

kvalitet 1

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –>?

(Foto Boberg 17)

ex 5.

kvalitet 1?/1, “repor”

Antikören 8 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk i mars 1991 –> Sten Törngrens samling –> Spink 143 (2000) –> åter till Törngren –> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –> Balatonsamlingen

(Auktionsverkets foto)