Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1758

ex 1. 

“sehr schön”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Carl Wilhelm Burmester (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olov Algårds samling (1970-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> auktion Hagander 4 (2012) –>Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> köpare 81 (2018-2019) –> GR:s samling 


Lång och trevlig provenienskedja! Man vet att Oldenburg ägde myntet redan 1883 när han skrev sin förteckning. Sedan såldes det på Bukowski 119 och tack vare tillgång på en katalog med köparnoteringar så vet vi att det var Burmester som var köpare. Det är allmänt känt att Burmester senare sålde hela sin samling till Israel Berghman 1906 och att Berghman i sin tur sålde allt till Svensson 1913 (Serrestam SNT 1997-3). Resten av provenienskedjan har Nordlinds förtjänstfullt delgett oss i katalogen när Haganders samling såldes. (Foto Hagander 4)

Detta var i nutid länge det enda kända exemplaret i privat ägo. I september 2016 dök dock nedanstående ex upp på Künker 283.

ex 2. 

“fast vorzüglich”

Künker 283 (2016) –> Karl-Åkes samling –> köpare 82

Nästan lite högtidligt när detta ex dyker upp, det har varit borta från marknaden så länge. Som man kan utläsa av dom äldre försäljningar nedan så såldes två ex 1910 och ett ex 1925, men efter det så har vi inte hittat någon försäljning innan Svenssons ex såldes på Hirsch 2 (1970). Man ska aldrig säga aldrig, men förmodligen är detta ex identiskt med ett av Ljunggrens exemplar, men det återstår ju att bevisa.(Foto Künker 283)

ex 3. 

kvalitet 1/1+

“Gammal svensk samling” –> Karl-Åkes samling –> Ove Karlssons samling (2018-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

I september 2018 upptäcks så detta tredje ex som legat i en gammal skånsk samling i många år. Kan enligt ryktet kanske ha legat i Hjalmar Wennerts samling. (Foto Myntkompaniet 22)

Andra försäljningar där foto saknas: 

ex. Sellings lagerkatalog 9-10 (1871)

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Adolf Coyet –> Holmberg 59 (1902)

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86:183 (1910) kvalitet 1

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86:184 (1910) kvalitet 1

ex. Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

Det kan vara så att Ljunggren köpte Coyets ex och Nilsson köpte sitt ex på Ljunggrens auktion, men 1910 måste det ha funnits minst 3 ex i privat ägo (Oldenburgs ex + Ljungrens 2 ex). Vad hände då med de två extra exemplaren? Det kan man endast få reda på om man hittar kataloger med köparnoteringar. Endast då kan man också eliminera möjligheten att endera Berghman eller Svensson hade ett ex sedan tidigare och alltså fick en dubblett vid köpen 1906 resp 1913.

ex. Schulman auktion (30/5 1929)

ex. Schulman 174 (19/1 1931)

ex. SNF 32 (1951) kvalitet 1)(2

frånsidan var så dålig på detta ex att man inte ens var säker på årtalet