Raritetssidan – Karl XV – 2 Riksdaler rm 1862

ex 1. 

kvalitet 01/0, “spegel, praktex” 

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (december 1964) –> Claes Olof Algårds samling (1964-1977) –> Per Österlunds auktion (1977) –> Karl Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Louis Collins, USA (ombud) –> Heritage Rare Coin Gallery –> Antikören 11 (1992) –>?–> Heritages auktion 23/9 2005 –>?

(Foto Ulf Ottosson)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “fläckar”

Ahlström 48 (1993) –> J.Carlssons samling –> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 3. 

kvalitet 01/0, “spegelglans”

Otto Smith’s samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> Ahlström 18 (1978) –> bordet –> Ahlström 28 (1983) –> Sten Törngrens samling (1983-2000) –> Spinks auktion i London (2000) –> Törngrens samling igen (2000-2012) –> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 4. 

kvalitet 01/0, “praktexemplar med spegelglans”

Nordlinds auktion i november 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 5. 

kvalitet 01/0, “spegel”

Ahlström 64 (2001) –>?

(Foto Ahlström 64)

ex 6. 

kvalitet 01/0, “några små hack, lätta gnidspår, spegelglans”

Westerlunds Mynthandel –> MISAB 10 (2014) –>?–> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

(Foto MISAB 10)

ex 7.

kvalitet 01/0

Sehlins Mynthandel –> Risto Tikkalas samling (2011) –> R.Jonssons samling (2011-2019) –> MM:s samling

(Privat foto)

ex 8.

kvalitet 01/0, “stämpelglans”

Ahlströms lagerlista 42-43 (1972-1973) –>?–> George Tamco (1991) –> Lars Lundells samling

(Hasse Nilssons foto)

ex 9. 

kvalitet 01/0

gammal samling som legat orörd sedan 1950-talet –> J.Pedersens Mynthandel –> Helsingborgs Mynthandel (2021) –> J.Elofssons samling –> B.Bomans samling

(Elofssons foto)

ex 10.

kvalitet 01)(01/0, “obetydliga kantslag, fälten något smårepiga”

Strandbergs mynthandel (2007) –> L.Nordstens samling (2007-2016) –> MISAB 20 (2016) –> Johan P:s samling (2016-2024) –> Myntkompaniet 29 (2024) –>? 

(Foto MISAB 20)

ex 11. 

kvalitet 01, “lätta gnidspår”

samling Bonde på Eriksberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Håkan Westerlund (2008-2009) –> B.Svenssons samling (2009-2015) –> MISAB 16 (2015) –>?

Lätt igenkännligt är märket vid det vänstra lejonets fot. (Foto MISAB 16)

ex 12. 

kvalitet 1+, “kantskada”

Ahlström 49 (1994) –> Westerlunds Mynthandel–>?

(Foto Ahlström 49)

ex 13.

kvalitet 1+, “små kantskador “

Ahlström 54 (1996) –>?–> Ahlström 62 (2000) –> Ingvar Enbohm –> Ingvar Ehnboms auktion (2001) –> Ove Karlssons samling (2001-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Ahlström 62)

Ytterligare kända försäljningar som kan vara samma som någon av ovanstående: 
 
ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bonnier

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Moberg

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) “spegelglans”

ex. Bernhard Olofssons samling (1947)  kvalitet 0

ex. Per Hellströms samling (1957-?) –>?

ex. Hess-Leu 27 (1964) –> Ahlströms lagerlista 18-19 (1966) stämpelglans

ex. Ahlström 5 (1974) kvalitet 01/0 spegelglans

ex. Ahlström 22 (1980) kvalitet 01/0 spegelglans (Torsten O Erikssons sanmling)

ex. Ahlström 36 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991)kvalitet 01/0 Ingick i ett helt årsset när den såldes på Ahlström 36

ex. Stockholms Auktionsverk 24/11 1990 spegelglans

ex. Höiland 117:3473 –>Örtendahls lagerlista 121 (2008) kvalitet proof