Raritetssidan – Kristina – Riksdaler 1633

ex 1.

kvalitet 0

Carl Johan Gustav Snoilskys samling –>?–> Lars Emil Bruuns samling –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurt a.M. (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> B.G.Johnsons mynthandel, St.Louis –> Adolph Hess mynthandel, Lucern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes-Olof Algårds samling (1975-1994) –> Nils J.Lindbergs samling (1994-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –> MM:s samling

(Foto MISAB 15)

Snoilsky sålde större delen av sin myntsamling till Stiernstedt 1878, men behöll en del favoritmynt. Vilka mynt som ingick bland dessa favoriter är inte helt känt, men ovanstående riksdaler håller en sådan klass att den skulle vara favorit i vilken samling som helst. Om myntet verkligen kommer från Snoilskys samling är dock en mycket gammal uppgift som inte gått att få bekräftad.

ex 2.

kvalitet 1+/01, “obetydligt plantsfel, rengjord”

Sven Svenssons samling –> SNF 158 (2009) –> L.E.Bomans samling –> L. Jakobssons samling

(Foto SNF 158)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “obetydlig plantsspricka”

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main auktion maj 1911 –>?–> J.K.Stiernstedts samling –> Appelgren 58 (1935) –> George de Lavals samling (1935-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2000) –> Ahlström 62 (2000) –>?

Plantssprickan kl 10 på åtsidan och 1 på frånsidan syns även på Adolph Hess bild. (Foto Ahlström 62)

ex 4.

kvalitet 1+

Andreas Bernströms samling –> Schulmans auktion juni 1928 i Amsterdam –>?–> Anders Bengtssons samling –> Coin Gallerys auktion 1962 i New York –> Per Otto Nordins samling (1962-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> MM:s samling –> Künker 266 (2015) –>?

(Foto Münzen und medaillen 80)

ex 5.

kvalitet 1+

Jan Sjödals samling –> Holmberg 107 (1914) –> John Holmbloms samling (1914- 1926) –> Holmberg 136 (1926) –> Hjalmar Wennerths samling (1926-1967) –> Hirsch Mynthandel –> Åke Järnums samling (1967-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –> Lars-Erik Boman –> Roger Jonssons samling –> Kräftfiskarns samling –> Helsingborgs Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6.

kvalitet 1+, “svagpräglad, små repor, kanthack”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Ove Karlssons samling (2007-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgren 15 (1912) –> Karl Gustav Bergmans samling (1912-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1982) –> Ahlström 26 (1982) –> LG Johanssons samling

(Foto Ahlström 26)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “svagt utpräglad”

Stockholms Auktionsverk –>?–> Ahlström 60 (1999) –>?–> Sten Törngrens samling –> OF:s samling

(Foto Ahlström 60)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “varit brosch”

W.Ståls samling –> Appelgrens auktion 1908 –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –>?–> Sten Törngrens samling –>?

Om detta mynt skriver Törngren: “Köpt på auktion 1978, ex Ahlström 16 (1977). Dåligt ex som jag gjorde mig av med via god vän och skånehandlare.” Vilken denna auktion 1978 skulle vara framgår inte, men det kan eventuellt vara Lepczyks auktion i Washington som Törngren var med på. Det såldes många svenska mynt där. (Foto Ahlström 16)

ex 10.

Israel Berghmans samling –> Appelgrens auktion “Berghmans dubbletter” 29/10 1918 –> Oscar Wasastjärnas samling (1918-1920) –> Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

(Foto saknas)

Andra kända försäljningar:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Hjelm

ex. Julius Krill –> Helbings auktion (1/4 1890)