Ett 7:e exemplar

(Foto Künker 362)

På Künkers auktion 362 (22 mars) såldes en dukat 1867 med omvänt myntmästarmärke. Varianten är mycket sällsynt och för närvarande känd i endast 7 exemplar. På Künker hade man dock missat att det var något ovanligt och bjöd ut den som en vanlig dukat 1867, vilket naturligtvis gör att en beprövad myntsamlare kvicknar till ordentligt. Man hoppas att man är den enda som sett detta misstag och att man därmed kan göra en fin affär. Detta är dock oftast en fåfäng förhoppning eftersom vi myntnördar i grunden är gjorda av samma skrot och korn, och de som varit med ett tag missar inte ett sådant byte. Nu såldes myntet för 5500 euro + provision, vilket jag tycker är ett rimligt pris i dagens läge.

Myntet kommer från Mark Saltons samling, men utöver det har man inte angett någon ytterligare proveniens. Salton var dock en känd mynthandlare och liksom sin far Felix Schlessinger mycket flitig på att anteckna allt relevant om olika myntförsäljningar. Se mitt blogginlägg från 21-09-19! Det skulle förvåna mycket om han inte skrev ner provenienser även på sina egna förvärv. Jag gillar ju provenienser och vill gärna ha så mycket som möjligt till mina raritetssidor. En fråga till Andreas Kaiser på Künker kan ju kanske inte skada.

Slutligen har vi också frågan hur en dylik variant kan uppkomma. Det är svårt att se någon annan orsak än att det rör sig om en ren gravörsmiss, vilket i sig är märkligt med tanke på den ordning man ändå hade på Myntverket på 1860-talet. Det var ju Lea Ahlborn som hade ansvaret och det är nästan orimligt att denna ordningsamma gravör själv skulle göra ett sådant misstag. Nu hade väl även hon medhjälpare som var mer benägna till misstag, men hur det egentligen gick till får vi kanske aldrig veta.

Nu upptäcktes felet uppenbarligen på ett tidigt stadium, tydligen redan vid den första lilla provserien. Det som tyder på detta är att det finns så få kända ex och att förmodligen alla är ocirkulerade. Det finns visserligen 2 ex i kvalitet 1+/01, men de betyder inte att de har cirkulerat i handeln. Slitaget kan ha uppkommit på annat sätt.

Falcoin