Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1744/43

Tydligaste kännetecknet för ett ex med ompunsat årtal 1744/43 är stampklumpen till vänster om kronan.

ex 1. 

“vorzüglich”

Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hans Hirsch som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 196 auktion Hagander 2 (2011) –>?–> Hess/Divo AG auktion 321 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> 51

(Foto Hagander 2)

ex 2. 

“vorzüglich”

Müntzen und Medaillen lagerlista 61A (1947) –>?–> Künker 373 (2022) –> Nils-Unos samling

Bilden från 1947 var dålig, men man kunde ändå se antydningar till två kännetecken; en liten repa vid andra 4:an i årtalet, samt ett litet kantslag kl. 7 på frånsidan. Här syns åtminstone repan mycket bättre. (Künker 373)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski som ombud –>Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Birger Strandberg –>?–> Dala Mynthandel (-ca 2000) –> Ove Karlssons samling (2000-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>? 

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “något bucklig”

samling Bonde på Eriksberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “något böjd”

Selins Mynthandel (2019) –> DD:s samling –>?–> Gubj1 på Tradera (mars 2021) –>?

(Foto Selins Mynthandel)

ex 6. 

kvalitet 1+, “obetydlig rispa på frånsidan”

Glendinings auktion oktober 1973 –>?–> Ahlström 10 (1975) –> bordet –>?–> Hirsch 5 (1977) –>?–> Mynthusets brevauktion 7 (april 1986) –>?

(Foto Ahlström 10)

ex 7.

kvalitet 1+

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 48 (1993) –> Göran W –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 8.

Schulman 174 (19/1 1931) –>?

(Foto Schulman 174)

Andra kända försäljningar:

ex. Algård –> SNF 118 (1987) kvalitet 1+

ex. Antikören webbauktion 5 (2000) kvalitet 1+