Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1744/43

ex 1. 

“vorzüglich”

Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hans Hirsch som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 196 auktion Hagander 2 (2011) –>?–> Hess/Divo AG auktion 321 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> 51

Tydligaste kännetecknet för ett ex med ompunsat årtal 1744/43 är stampklumpen till vänster om kronan.(Foto Hagander 2)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski som ombud –>Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Birger Strandberg –>?–> Dala Mynthandel (-ca 2000) –> Ove Karlssons samling (2000-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>? 

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 3. 

kvalitet 1+/01, “något bucklig”

samling Bonde på Eriksberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “något böjd”

Selins Mynthandel (2019) –> 53

(Foto Selins Mynthandel)

ex 5. 

kvalitet 1+, “obetydlig rispa på frånsidan”

Ahlström 10 (1975) –> bordet –>?–> Hirsch 5 (1977) –>?

(Foto Ahlström 10)

ex 6. 

kvalitet 1+

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 48 (1993) –> Göran W –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 7.

Müntzen und Medaillen lagerlista 61A (1947) –>?

Dålig bild, men det finns några små egenheter på frånsidan som kan vara kännetecken. Dels ser myntet ut att ha fått en liten törn på kanten kl 7 och dels ser det ut som en liten repa vid 44 i årtalet. (Foto Müntzen und Medaillen 61A)

ex.

Schulman 174 (19/1 1931) –>?

En ännu sämre bild och denna gång går det inte att säkert avgöra om det är samma ex som något av de andra bilderna. (Foto Schulman 174)

Andra kända försäljningar:

ex. Algård –> SNF 118 (1987) kvalitet 1+

ex. Antikören webbauktion 5 (2000) kvalitet 1+