Kända samlingar – Pripp, Henrik (1861-1921)

(Foto Ahlström 27 och 29)

Henrik Pripp tillhörde den kända bryggerifamiljen och var även själv utbildad och verksam inom näringen till dess han 1902 sålde sin andel och lämnade verksamheten. Myntintresset vaknade redan i skolåldern och av hans anteckningar framgår att han redan som barn fick samlarmynt i present av sina närmaste anhöriga vid högtidsdagar. Under 1890-talet växte samlingen snabbt via inköp av ett flertal samlingar, bl.a. Åhmans 1890, Engblads 1895, Ericssons 1896 och delar av Trolles samling 1898. På Bukowskis bättre auktioner i slutet av 1890-talet, av vilka Torngrens och Hallborgs bör nämnas, gjorde Pripp många fina inköp. Pripp blev medlem i SNF på 1890-talet och kvarstod där till sin död 1921.

Av okänd anledning slutade Pripp att samla mynt i början av 1900-talet och samlingen låg sedan orörd i nästan 80 år innan den såldes på Ahlströms auktioner nr 27 och 29 (1983-1984). Totalt handlade det om 2700 loter, men antalet enskillda mynt som ingick var betydligt fler. Nedan är dom rariteter som legat i hans samling listade 

Ulrika Eleonora

Dukat 1719

Fredrik

Dukat 1720                               ex Trolle (1898)

Dukat 1735

Dukat 1738 (Ostindiskt guld)   ex Torngren (1896)

Dukat 1742

Dukat 1744/3                           ex Torngren (1896)

Dukat 1750 (Ostindiskt guld)     ex Torngren (1896)

1/2 Dukat 1735 (1-öresstampar)     ex Torngren (1896)

2 Riksdaler 1727                       ex Torngren (1896)

Riksdaler 1732 med lång söm på bröstet     ex Ericson (1896)

Riksdaler 1733 med inre kantring     ex Ericson (1896)

Riksdaler 1733 med lång söm på bröstet     ex Torngren, Bukowski 103 (1896)

1/4 Riksdaler 1748 (sm 105b)     ex Ericson (1896)

4 Mark 1738                               ex Ericson (1896)

4 Mark 1738

2 Mark 1720 (sm 111b)             ex Ericson (1896)

Adolf Fredrik

Dukat 1759

Dukat 1763                               ex Trolle (1898)

Dukat 1766                               ex Torngren (1896)

Dukat 1767                               ex Hamburger (1898)

Gustav III

Dukat 1775                               ex Åman (1896)

Dukat 1777                               ex Ericson (1896)

Gustav IV Adolf

Dukat 1803

Karl XIII

1 Dukat 1816                             ex Ericson (1896)

1 Dukat 1817                             ex Torngren (1896)

1 Riksdaler 1814 med NORR        ex Trolle (1898)

1/6 Riksdaler 1817                     ex Ericson (1896)

Karl XIV Johan

1 Dukat 1826                            

1 Riksdaler Specie 1837 med G    

Karl XV

1 Riksdaler Riksmynt 1862          ex Torngren (1896)

10 Öre 1862                                      ex Torngren (1896)