Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1556 – Åbo – sm 233a

Ekollon på båda sidorna

ex 1.

kvalitet 01, “plantsfel i kanten”

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 2.

kvalitet 01, “plantsfel”

Lars-Emil Bruuns samling –> Hess auktion 1914 i Frankfurt –>?–> Ahlström 2 (1972) –> Nils J. Lindbergs samling (1972-2015) –> MISAB 15 (2015) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 3.

kvalitet 1+/01, obetydliga repor, plantsspricka”

Ahlström 7:85 (1974) –>?–> Ahlström 30:155 (1984) –> Sten Törngrens samling –>?–> Ahlström 54 (1996) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 4.

kvalitet 1+/01

K. Selinheimos samling nr 23 –> MISAB 35 (2020) –>?

Myntet visades även upp på MISAB 30, men då utgick det av okänd anledning. (Foto MISAB 30)

ex 5.

kvalitet 1+/01, (app 956)

Sven Svenssons samling (ss1136) –> Hirsch 1:169 (1966) –>?

(Foto Hirsch 1)

ex 6.

kvalitet 1+/01, (app 956)

Hirsch 9 (1978) –>?–> Mynthuset 3 (1990) –>?

(Foto Hirsch 9)

ex 7.

kvalitet 1+/01, (app 957)

Gunnar Ehnbom (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> Ahlström 39 (1989) –>?

(Foto Ahlström 39)

ex 7.

kvalitet 1+)(1+/01, “varit infattad”

Holmberg 138 (1927) –> Bernhard Olofssons samling (1927-1946) –>?–> Ahlström 30:154 (1984) –> Sten Törngrens samling (1984-1989) –> Ingvar Ehnbom –> Jan Anderssons samling (1989-1990) –> Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 8.

kvalitet 1/1+)(1+/01

Jarl Galléns samling –> SNY 300 (1992) –>?

(Foto SNY 300)

ex 9.

kvalitet 1+, (app 1132)

(C.W. Burmester) –>?–> Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel. Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Sten Törngrens samling –>?–> Mynthusets auktion (april 1989)

Ahlström hade angivit Burmester som proveniens, men eftersom man inte visar på något bevis är det svårt att förstå hur det skulle ha gått till. Burmesters mynt hamnade ju hos Svensson. (Foto Ahlström 35)

ex 10.

“very fine”

Birger Strandberg (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 192 (1989) –> Ulf Ottosson –> Louis Collins, USA –> Heritages Rare Coin Gallery –>?–> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> Christoph Gärtners auktion 42 (2018) –>?

(Foto Gärtner 42)

ex 11.

kvalitet 1/1+)(1+, “plantsspricka”

J.W. Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 29)

ex 12.

kvalitet 1+, “korroderad, fyndex, uppgraverad”

Ahlström 7:86 (1974) –>?–> Ahlström 50 (1974) –>?

(Foto Ahlström 50)