Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler 1632 med skärpknut och felvänt vapen

Antalet kända ex har passerat 15 och därför uppdateras inte sidan längre

ex 1.

kvalitet 01/0

Hirsch 3 (1975) –>?–> MISAB 21-183 (2017) –> Kräftfiskarns samling

(Foto MISAB 21)

ex 2.

kvalitet 01, “litet plantsfel”

Hirsch 9 (1978) –>?–> Ahlström 19 (1979) –>?–> Ahlström 47 (1993) –>?

(Foto Ahlström 19)

ex 3.

kvalitet 1+

Ahlström 7 (1974) –> Sune Berggrens samling –> Ivar Rosenkvists samling (-1990) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 49 (1994) –>?–> Nordlinds auktion 2006 –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 5.

kvalitet 1+, “plantsfel”

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> Ahlström/Höiland 2:354 (2006) –>?

(Höilands foto)

ex 6.

kvalitet 1+, “plantsspricka”

MISAB 8 (2013) –> Nils Unos samling

(Foto MISAB 8)

ex 7.

kvalitet 1+, “smärre plantsfel, frånsidan dubbelpräglad”

MISAB 21-184 (2017) –>?

(Foto MISAB 21)

ex 8.

kvalitet 1+, “uppgraverad, varit infattad och förgylld”

Bernhard Olofssons andra samling (-1958) –> Per Hellströms samling (1958-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-1993) –> Ahlström 48-194 (1993) –>?–> Ahlström/Höiland 2:355 (2006) –>?–> MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 9.

kvalitet 1+

Nordlinds auktion i november 2011 –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 10.

kvalitet 1+

Hirsch 19 (1981) –> Karl-Erik Schmitz samling (1981-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 12.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 21 (2021) –>?

(Foto Myntkompaniet 21)

ex 13.

kvalitet god 1/1+

Hirsch 19 (1981) –> Karl-Erik Schmitz samling (1981-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Ingvar Nilsson –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 14.

kvalitet 1/1+

Ahlström 48-195 (1993) –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 15.

Ove Karlssons samling

(privat foto)

ex 16.

kvalitet 1, “uppgraverat”

Aurum 6 (2010) –>?

Hela myntet är uppgraverat, även omskrifterna som därför ser ostilenliga ut. Se även det helt nya mönstret på rocken. (Foto Aurum 6)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerkatalog 59 (1979) kvalitet 1+, “obetydlig inristning”

ex. Hirsch myntkonsortier –> Nordéns auktion (1999) kvalitet 1/1+, “varit monterad och förgylld”

ex. Ahlström/Höjland 1 (2005) kvalitet 1+