Raritetssidan – Gustav III – 1 Dukat 1777

Det börjar bli för många exemplar att hålla reda på och därför uppdateras sidan inte längre.

ex 1. 

kvalitet 01

Svea 12 (1981) –> bordet –>?

(Foto Svea 12)

ex 2. 

kvalitet 01

Gustav de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1969) –>Claes-Olof Algårds samling (1969-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –>Spinks auktion i Zürich 1990 –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

Möjligen härstammar detta mynt från Hjalmar Wennerths samling, men uppgiften har ännu inte kunnat styrkas. (Foto från Schmitz katalog)

ex 3. 

“vorzüglich”

auktion Schweizerischer Bankverein 15, Basel (1986) –> Julius Haganders samling (1986-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –>?

Enligt Haganders bok så ska detta dessutom vara identiskt med det ex som såldes på Ahlström 9, men den uppgiften kan ifrågasättas. (Foto Hagander 3)

ex 4. 

kvalitet 01

Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –> Hirsch konsortier i Nordbanken (1990-1993) –> Sten Törngren (1993-1994) –> Myntgalleriet 2 (1994) –>?–> Antikörens webbauktion 5 (2000) –>?–> Künker 163 (2010) –>?–> OF:s samling 

Fläcken kl 10 på frånsidan är ett tydligt kännetecken för detta ex. Det ska också sägas att det var två st dukater 1777 på Hirsch 35 och båda återkom på Hirsch 39. Allt tyder på att dom låg kvar på Hirsch Mynthandel under mellantiden. Efter Hirsch konkurs hamnade detta mynt i ett konsortium i Nordbanken. Sten Törngren redogör i sin bok om hur det gick till när han och Bo Forsell köpte konsortier direkt av banken 1993. (Foto Künker 163)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “svagt repad på åtsidan”

Hirsch 3 (1975) –>?–> MISAB 34 (2020) –> Stefan Widegrens samling (2020-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Foto MISAB 34

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “plantsrispor på frånsidan”

Ahlströms lagerlista 59 och 61 (1979-80) –>?–> Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?

Ingen kantskada nämnd i objektsbeskrivningarna, men den nedre kanten är förvillande lik exemplaret nedan. Ett ex från Pripps samling kan dock inte ha legat på Ahlströms lagerlista 1979-80. (Foto Hirsch 39)

ex 7. 

kvalitet 1+/01, “kantskada”

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 44 (1991) –>?

Kantskada kl 8 på åtsidan. (Foto Ahlström 38)

ex 8. 

kvalitet 1+/01

Westerlunds Mynthandel –> O.Karlssons samling

(Privat foto)

ex 9. 

kvalitet 1+/01

Mynthuset 3 (1990) –>?

Myntet ser ut att ha varit böjt. (Foto Mynhuset 3)

ex 10. 

kvalitet 1+)(1+/01, “varit böjd, ytspricka”

Ahlström 25:382 (1982) –>?–> Ahlström 30 (1984) –> bordet –>?

Bästa kännetecknet för detta ex är strecket som går från punkten efter SVECIAE och nedåt. Kanske är det den omtalade ytsprickan. (Foto Ahlström 25)

ex 11. 

kvalitet 1+/01, “svagt putsad”

Ahlström 9 (1975) –>?–> Svea 10 (1981)  myntet återropades –>?

Ahlström 9 hamnade alltså i den här provenienskedjan. Den som följde länken vid Haganders ex ovan vet också varför. (Foto Svea 10)

ex 12. 

kvalitet 1+/01

Samling Bonde på Eriksberg (-2009) –> auktion Bonde 5 (2009) –>?

För ovanlighetens skull hade Carl Gotthard Bonde inte lämnat några anteckningar efter sig var han köpt detta mynt. (Foto Bonde 5)

ex 13. 

kvalitet 1+

Wallins Mynthandel (2012) –>?–> Holmasto 125 (2013) –>?–> Höglunds Antik (2014) –>?–> Künker 269 (2015) –>  

(Foto Künker 269)

ex 14. 

“sehr schön”

HD Rauch auktion 97 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 26 (2018) –>?

(Foto MISAB 26)

ex 15. 

kvalitet 1+, “varit böjd”

Torsten O. Erikssons samling –> Ahlström 22 (1980) –>?–> Mynthuset 4 (1991) –>?

Ahlströms bedömning var 01 och måhända hände något med myntet under 80-talet eftersom Mynthuset endast gav 1+. Även om Ahlström inte nämnde något om att myntet varit böjt så syns böjningen bättre här än på Mynthusets bild. (Foto Ahlström 22)

ex 16. 

kvalitet 1+

Ahlström 25:383 (1982) –>?

Det fanns alltså 2 exemplar av detta svåra årtal på Ahlström 25, och detta är det kvalitetsmässigt något sämre. (Foto Ahlström 25)

ex 17. 

kvalitet 1+

Ahlström 33 (1986) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?–> Aurum 6 (2010) –>?–> Coin Cabinett 6 (2018) –>?

På frånsidans fält kl. 9 finns en repa (något till höger om stampklumpen) som är det bästa kännetecknet för detta exemplar. (Foto Aurum 6)

ex 18. 

kvalitet 1+, “repad”

Ahlströms lagerlista 61 (1980) –>?

Ingen bild, men objektsbeskrivningen tyder på att det handlar om tydliga repor.

ex 19. 

kvalitet 1+, “unregelmässigt geprägter rand”

Auctiones AG 6 (1976) –>?–> MISAB 21 (2017) –>?

En repa som ser ut som en treuddig stjärna under första I i III är ett tydligt kännetecken som knyter samman dessa båda auktioner. (Foto MISAB 21)

ex 20. 

kvalitet 1+

Ahlström/Höiland 1 (2005) –>?

(Höilands foto)

ex 21? 

kvalitet 1+/01

Adolph Hess auktion 244 (1974) –>?–> Svensk Mynthandel på Tradera (mars 2021) –>?

Ett signum för detta årtal är att det brukar finnas en liten stampklump på frånsidan; endera kl 8 eller kl 10. På detta ex finns dock inga tecken på stampklumpar vilket tyder på att det är en tredje frånsidesstamp som använts. (Foto Svensk Mynthandel)

ex 22. 

kvalitet 1/1+

Nils J.Lindbergs samling –> MISAB 19 (2016) –> Balatonsamlingen 

(Foto MISAB 19)

ex 23. 

kvalitet 1/1+, “varit böjd”

Nordlinds auktion nov 2011 –>?–> Tradera (dec 2011) –> Svenonius Mynthandel (2011-2018) –> Tradera (2018) –> Mats Andersson, Båstad

(Nordlinds foto)

ex 24. 

kvalitet 1?

Ahlströms lagerlista 39 och 41 (1972) –>?

Ingen bild, men när kvalitén är 1? kan detta ex knappast förväxlas med något annat.

Ytterligare försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Boivie eller Nyholm –> Bukowski 24 (1886) –> Lundgren

ex. Bukowski 31 (1887)

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Gustavsson

ex. KMK:s dubblett –> Bukowski 85 (1893) –> Kristiania MK

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Bukowski 116:270 (1898) –> kontant 

ex. Bukowski 116:610-611 (1898) –> Holmberg 2 ex

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 01

ex. greve Cronstedt –> Boberg 11 (1928) kvalitet 1+

ex. Bernhard Olofssons samling (1947) kvalitet 0  såld via en offertlista

ex. Sven Svensson –> KMK

ex. Nordstjärnans auktion –> Harry Glück kvalitet 01, lätt repa vid pannan

ex. Stockholms Auktionsverk (1981) kvalitet 1+

ex. Stockholms Auktionsverk 6 (1984) kvalitet 1+/01, plantsrispor o repa på åts.

ex. Algård –> SNF 118 (1987) kvalitet 1+/01, “repor”

ex. Tonkin 11 (1999) kvalitet 01

ex. Philea 265 (2008)