Raritetssidan – Gustav II Adolf – 4 Mark 1616

ex 1.

kvalitet 1+

Otto Smiths arvingars samling –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

Eftersom det saknas proveniens i katalog 16 så är det osäkert om exemplaret köptes före eller efter Otto Smiths död 1935. Det finns bevisligen mynt i den katalogen som är köpt senare. (Foto Ahlström 35)

ex 2.

kvalitet 1+

Ahlström 59 (1999) –>?

(Foto Ahlström 59)

ex 3.

kvalitet 1/1+

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Karl-Erik Schmitz samling –>?

(Foto Ahlström 29)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Ahlström 37 (1988) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “varit infattad, plantsfel”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)