Raritetssidan – Karl XIII – 1 Dukat 1817

På MISAB 21 hittades exemplar 20 och 21 av denna årgång och därför avslutas nu bevakningen av detta årtal.

ex 1. 

kvalitet 0

Nordlinds Mynthandel lagerlista 4 (1976) –>?

(Nordlinds foto)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Bertel Tingströms samling –> Ahlström 3 (1973) –>?

(Foto Ahlström 3)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Otto Smiths samling (1935) –> Smiths arvingar –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Wallin auktion 16 (1996) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 4. 

“fast stempelglanz”

Manne Jakobssons samling (1968) –> Claes-Olof Algård (1985) –> Julius Haganders samling –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 5. 

kvalitet 01/0, “praktexemplar”

MISAB 9 (2013) –> Roger Jonssons samling

(Foto MISAB 9)

ex 6. 

kvalitet 01

Ahlström 23 (1981) –> bordet –>?(–> Philea 259 (2007) –>?)

Provenienskedjan är en liten chansning eftersom Phileas bild är mycket dålig. Den extra breda kanten kl 5 på åtsidan och det ljusa partiet på fältet till höger om skölden är dock gemensamt. (Foto Ahlström 23)

ex 7. 

kvalitet 01, plantsfel i kanten

Ahlström 26 (1982) –>?

(Foto Ahlström 26)

ex 8. 

kvalitet 01, obetydliga repor

Ahlström 30 (1984) –> Gunnar Skoghs samling –> Ahlström 33 (1986) –> Hirsch konsortier –> Stockholms Auktionskammares auktion 1990 –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

(Foto Ahlström 30)

ex 9. 

kvalitet 01

Ahlström 34 (1986) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 34)

ex 10. 

“extremly fine”

Svea 1 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –>?

(Schmitz foto)

ex 11. 

kvalitet 01, liten repa frånsidan

Bondes samling –> auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 12. 

kvalitet 01

Hirsch 23 (1982) –> Claes-Olof Algård –>?

Ser ut att vara ett “kantex”. (Foto Hirsch 23)

ex 13. 

kvalitet 01

Hirsch 36 (1988) –>?

Snedpräglat exemplar. (Foto Hirsch 36)

ex 14. 

kvalitet 01, “snedcentrerad”

Jarl Galléns samling –> SNY 300 (1992) –>?

Ytterligare ett snedcentrerat ex, men det är inte samma. (Foto SNY 300)

ex. 

kvalitet 01

?–> 

Hirsch 35 (1987) –>?

Förmodligen är detta identiskt med Smiths ex (ex 2) men bilderna är så olika så det är omöjligt att säga säkert. (Foto Hirsch 35)

ex 15. 

kvalitet 1+/01

Jakob Willhelm Torngrens samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –>Ahlström 29 (1984) –>?

(Foto Ahlström 29)

ex 16. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 17. 

kvalitet 1+/01

Högbergs Mynthandel –> Per Hellströms samling (1958-1989) –> Gunnar Hellströms samling (1989-2001) –> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 18. 

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 19.

utlagd på Tradera 2013 –>?

Detta ex låg utlagd på Tradera i maj 2013, men det var bara bilden som blev sparad, övrig info blev ej noterad. Troligtvis var det dock Numberone som var säljare. Den där repan på skölden torde vara lätt att känna igen ifall myntet återkommer.

Andra försäljningar med dålig bild eller ingen bild alls:

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Levin –> Bukowski 88 (1894)

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Kristiania MK

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmblom

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Boberg 3 (1926) kvalitet 1+

ex. Stockholms Auktionsverk 25/4 1985 kvalitet 01/0

ex. Philea 296 (2011) kvalitet 01