Raritetssidan – Karl XV – 10 Öre 1862

ex 1.

kvalitet 0, “praktexemplar, spegelglans”

?–> Ahlström 10 (1975) –> Ahlström 11 (1976) –>?


På grund av den låga upplösningen kan man ju inte säga säkert, men det ser ut att vara ett märke i skägget som finns på båda bilderna (auktion 10 och 11). Förmodligen är detta samma mynt som återropats, men detta har man inte angivit.

Ahlströms kommentar i katalog 10: “Av de sällsyntaste mynten i 1862-serien, 1 rdrm, 25 och 10 öre, finns antagligen ej fler än vardera 5-6 exemplar i privat ägo.” Senare, efter avslutad auktionskarriär, kunde Ahlström dock räkna in att han auktionerat ut 9-10 st av vardera valören, utan att en enda gång tala om att han sålt dem tidigare. (Foto Ahlström 11)

ex 2. 

kvalitet 0, spegelglans

Boberg 11 (1928) –> Gustav de Lavals samling (1928-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1968) –> Claes Olof Algårds samling (1968-1977) –> Per Österlunds auktion (12/3 1977) –> Karl Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Sten Törngrens samling –> såld via Kjell Pettersson, Västerås till samlare i Norge


I boken “Mitt liv i numismatikens underbara värld” nämner Törngren att detta mynt köptes till Schmitz samling samt att han själv köpte det på “auktionen i Zürich 1989”. Han måste naturligtvis ha menat auktionen 1990. (Foto från Schmitz katalog)

ex 3.

kvalitet 01/0, “lätta gnidspår”

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

Repan på halsen och det lilla märket just framför halsavskärningen syns på båda auktionsbilderna. (Foto MISAB 34)

ex 4. 

kvalitet 0

?–> Ahlströms 34 (1986) –>?–> Sehlins Mynthandel –> Risto Tikkalas samling (2011) –> R.Jonssons samling (2011-2019) –> MM:s samling


Den ljusa fläcken framför hakan är avslöjande. Bilden ovan är nytagen men fläcken syns även på bilden från Ahlström 34. Kvalitetsbedömningen är Ahlströms. (Privat foto

ex 5.  

kvalitet 01/0

?–> Rune Larssons Mynthandel, Borås (2014) –> alias “Utas 1”

(Utas foto)

ex 6. 

kvalitet 01/0, “spegelglans, ljus patina”

?–> Axel Andréns samling –> Spink auktion 94 i London 1992 –>?–> Antikören 17 (1995) –>?


Säkerligen är även detta en gammal provenienskedja. Axel Andrén köpte de flesta av sina mynt på 1950- och 1960-talet. (Foto Antikören 17)

ex 7.

kvalitet 01

?–> Ahlström 25 (1982) –>?

(Foto Ahlström 25)

ex 8. 

kvalitet 01

Oldenburgs samling (1899) –> Bukowski 119 (1899) –> Conrad Quensels samling (1899-1918) –> Bondes samling (1918-2009) –> auktion Bonde 5 (2009) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Bonde 5)

Ytterligare försäljningar som kan vara samma ex som något av ovanstående

ex Bukowski 33 (1887) –> Bonnier

ex KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski –> Pripps samling –> Ahlström 27 (1983) –>?

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Hallberg

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Burmeister –> Berghman –> Sven Svensson –> SNF 54 (maj 1964) –> Georg de Laval

ex Ahlström 5 (1974)  kvalitet 0  kan vara samma som ex 1

ex Ahlström 28 (1983)  kvalitet 01

ex Ahlström 36 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier  kvalitet 01-0  ingick i komplett årsset

ex Stockholms Auktionsverk (1991 nr 8721) kvalitet 01/0

ex Stockholms Auktionsverk (1991 nr 8722) kvalitet 01/0

ex. Tonkins auktion 4-5 (1992-1993) kvalitet 01/0 spegel

ex Antikören 13 (1993)  kvalitet 01

ex Antikören 17 (1995)  kvalitet 01/0, spegelglans, ljus patina

ex Ahlström 62 (2000)  kvalitet 01/0

ex Oslo mynthandel (2008)  kvalitet 0

ex Aurum 5 (2009)  kvalitet 01