Raritetssidan – Fredrik I – 1/2 Dukat 1735 (1 Öre i guld)

ex 1. 

“vorzüglich-stempelglanz”

Bjarne Ahlström (1965) –> Claes-Olof Algårds samling (1965-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich (1990) –> Hans Hirsch som ombud –>Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

Proveniensen “Bjarne Ahlström (1965) finns angiven i både Haganders katalog och i Törngrens anteckningar från Schmitz auktion. (Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 01

Ahlström 62 (2000) –>?–> Kristianstadortens NF auktion –> JOB:s samling

(Privat foto)

ex 3. 

kvalitet 01, “lätta böjspår, smärre plantsfel”

E. H. Robinson –> Eric P.Newman collection –> Heritage auction 3029 (2014) –>Ottar Ertzeids samling (2014-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Hans Hirsch som ombud –> Stefan Widegrens samling (2017-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Heritages foto)

ex 4. 

kvalitet 01, “något ojämn”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Pecunia Mynthandel –>?

(Foto Bonde 1)

ex 5. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 32 (1970) –>?–> Hornung 4 (1974) –>?

(Ahlströms foto)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

Otto Smiths samling (inköpt före 1912) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –>Ahlström 16 (1977) –>?–> WAG auktion 26 (2004) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 28 (1983) –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

(Foto Ahlström 42)

ex 8. 

kvalitet 1+/01, “varit böjd”

J.W.Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

Repan under nedersta sveakronan är ett tydligt kännetecken. (Foto Ahlström 29)

ex 9. 

kvalitet 1+, “bucklig, små repor”

T.James Clarkes samling (inköpt före 1952) –> mynthandlare Abe Kosoff, Californien –> mynthandlare Emile Bourgey, Paris (1962) –> Per-Otto Nordins samling (1962-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –> P.G.Carlssons samling (1994-1997) –> Ahlström 56 (1997) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 10. 

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> mynthandlare Palmlund, Ronneby –>?–> Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?

Lite osäkerhet här eftersom att bilderna är så olika och att myntet blev bedömt 01/0 på auktionen 1966. Randen och centreringen stämmer dock perfekt så det bör vara samma mynt. (Foto Hirsch 35)

ex 11. 

kvalitet 1+, “bucklig”

Ahlström 32 (1985) –>?

Buckligheten på detta ex är mycket lik den på det ex som Ahlström hade på sin lagerlista 32 (1970), se ovan, men randen nedtill skiljer sig. (Foto Ahlström 32)

ex 12. 

kvalitet 1+, “bucklig”

Ahlströms lagerlista 50, 51 och 52 (1975) –>?

(Ahlströms foto)

ex. 

Emil Glückstads samling –> Winkel & Magnussen auktion 25 (1924) –>?

Den är svårbedömd denna, vilket mest beror på fotot från 1924. Randen och buckligheten visar dock att den är mest lik Nordins ex och det kan mycket väl vara samma ex. T.James Clarke hade sin mest aktiva tid som samlare under 1920- och 1930-talet, och han kan mycket väl ha köpt den direkt på Glückstads auktion. 

Andra kända försäljningar:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Lunds Museum

ex. Bukowski 7 (1883) –> Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Holmberg

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Bukowski 116 (1898) –> Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs Museum

ex. Bernhard Olofsson (1947) –> Gustav W Andersson