Raritetssidan – Karl XII – 1 Öre sm 1715 (rutad rand)

Mynten är i denna uppställning ordnade efter vikt

ex 1. 

33,79 g,  finrutad rand       (kvalitet 01)

sannolikt Karl-Gustav Bergmans samling (-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –>?

I Ekströms noteringar står endast “Bergman 1926” för detta mynt och om detta skriver Magnus Wijk i sitt Index över Gunnar Ekströms samling att “mynten från 1926 kommer sannolikt från Karl-Gustav Bergman och inte Israel Berghman, men detta har inte kunnat bekräftas. Carl-Gustav Bergman var en helt annan samlare utan annat samröre med Israel Berghman än efternamnet. (Foto Ahlström 12)

ex 2. 

31,80 g     (kvalitet 1+)

Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hans Hirsch –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 3. 

28,19 g     grovrutad rand     (kvalitet 01)

Gustav Cavallis samling –> Boberg 8 (1927) –> Sven Svenssons samling (1927-1998) –>SNF 138 (1998) –> Julius Haganders samling (1998-2012) –> Künkers 219 auktion Hagander 4 (2012) –>?

(Foto Hagander 4)

ex 4. 

27,54 g,  dubbelpräglad     (kvalitet 1+/01)

Ahlström 65 (2002) –> Ingvar Ehnbom –> Ove Karlssons samling

(Foto Ahlström 65)

ex 5.

27,51 g, obetydligt kanthack      (kvalitet 01)

MISAB 33 (2019) –> köpare 89

(Foto MISAB 33)

ex 6. 

26,67 g     (kvalitet 01/0)

Lars Emil Bruuns samling nr 1740 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?–> Antikören 11 (1992) –> bordet –>?–> Antikören 21 (1998) –>Berndt G:s samling –> JOB:s samling

(Foto Ahlström 42)

ex 7. 

26,59 g,  finrutad rand     (kvalitet 01)

Jakob Wilhelm Torngrens samling (-1896) –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> Ahlström 31 (1985) –>?–>Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 8. 

19 g   grovrutad rand     (kvalitet 01/0)

Ahlström 2 (1972) –>?

(Foto Ahlström 2)

ex 9. 

18,08 g     (kvalitet 01)

Frimärkshusets auktion 1996 –> Sten Törngrens samling (1996-2000) –> Spinks auktion i London maj 2000 (nr 1040) –> P.G.Carlsson –> MM:s samling

(Spinks foto)

ex 10. 

17,31 g     (kvalitet 1+)

Ahlström 71 (2004) –>?–> Künker 314 (2018) –>?

(Foto Künker 314)

ex 11. 

16,90 g     grovrutad rand     (kvalitet 01)

samling Bonde på Ericsberg (köpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Nils J. Lindbergs samling (2010-2016) –> MISAB 19 (2016) –>?

(Foto MISAB 19)

ex 12. 

16,5 g     (kvalitet 1/1+)

Ahlström 49 (1994) –> H. Westerlund –>?–> Antikören 21 (1998) –>?–>Sten-M. Rosenlunds samling –> MISAB 2 (2010) –>?

Märkligt nog så anges Ahlström 49 som proveniens i MISABs katalog, men den uppgiften kan man knappast ha fått av Rosenlund. Han kan nämligen inte ha köpt myntet där eftersom det också var till salu på Antikören 21 (1998). (Foto MISAB 2)

ex 13.

15,02 g     (kvalitet 1+, “dubbelpräglad, grovt rutad rand”)

Per Arnfalks samling –> MISAB 31 (2019) –> J.Holmbergs samling

(Foto MISAB 31)

ex 14. 

14,68 g     grovrutad rand     (kvalitet 01)

Edward Greens samling (-1936) –> Eric P. Newmans samling (1936-2014) –> Heritage 3029 (2014) –> MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 15. 

vikt ej angiven      “randen delvis filad”     (kvalitet 01)

Ahlström 19 (1978) –>?

(Foto Ahlström 19)

ex 16. 

vikt ej angiven     (kvalitet 1+)

Otto Smiths samling –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Bukowski 33 (1887) –> Holmberg

ex. Svenssons samling –> KMK “stort ex med grovrutad rand”

ex. Svenssons samling –> SNF 54 (1964) –> Per Hellströms samling (1964-1989) –>i sonen Gunnar Hellströms ägo –>? “mindre och tunnare ex, finrutad rand”