Raritetssidan – Johan III – Daler 1579

ex 1.

kvalitet 01

Hirsch 33 (1986) –>?–> Myntgalleriet 2 (1994) –>?

(Foto Hirsch 33)

ex 2.

RX och NOSTR

kvalitet 1+/01

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Jean Elsen 145 (2020) –>?

(Foto Jean Elsen 145)

ex 4.

RX och NOSTR

kvalitet 1+/01)(1+, “delvis uppgraverad, små fläckar”

Nordlinds Mynthandel –>?–> MISAB 2 (2010) –>?

(Foto MISAB 2)

ex 5.

RX och NOSTR, (Levin 147)

kvalitet 1+/01)(1+, “gniden, lätt uppgraverad”, (vikt 28,93-28,96 g)

Ahlströms lagerlista 44 (1973) –>?–> Louis Collins, USA (1979) –> Törngren (1979-1984) –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1989) –> SCB och Spinks auktion i Zürich 1989 (nr 297) –> Jan Andersson –> Sten Törngrens samling –> Spink 143:284 (2000) –> Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?

Bild saknades i Schmitz katalog, men vikten, stavningen i omskrifterna och Törngrens egna anteckningar tyder på att det är samma exemplar hela vägen. (Foto MISAB 35)

ex 6.

RX och NOSTR

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling (ss1314) –> SNF 117 (1986) –>?–> Ahlström 43 (1991) –> Ahlström 44 (1991) –>?–> Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 7.

kvalitet 1+, “varit infattad, delvis korroderad”

Ahlström 68 (2003) –>?–> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 8.

RX och NOSTR

kvalitet 1+, “små kantskador, repor”

Ahlström 57 (1998) –>?–> MISAB 9 (2013) –> Cocitos samling –> Coin Cabinett 5 (2017) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 9.

kvalitet 1+, “åtsidan uppgraverad/skadad, monteringsspår”

MISAB 10 (2014) –> Nilssons Mynthandel –>?

(Foto MISAB 10)

ex 10.

RX och NOSTR

kvalitet 1+, “obetydligt kantslag”

Hess/Leu 30 (1966) –> Nils J. Lindbergs samling (1966-2015) –> MISAB 15 (2015) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 11.

kvalitet 1+

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –> Sten Törngrens samling (1983-1984) –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1989) –> SBC och Spinks auktion 1989 (nr 296) –> Jab Hyllengren –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?–> Stack’s, Bowers & Ponterio auktion okt 2017 –>?

(Foto Hagander 2)

ex 12.

RX och NOSTR

kvalitet 1+

Claes-Olof Algårds samling –> Lars Holms samling (1974-1984) –> Sten Törngrens samling (1984-2000) –> Spink 143:283 (2000) osålt –> Törngren igen –> Ingvar Ehnbom –>?

(Foto Spink 143)

ex 13.

Warszawas Centrum för Numismatik auktion 63 (2016) –>?

(Foto WCN 63)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “varit hängd”

Israel Berghmans samling –> Appelgren 39, auktion “I. Berghmans dubbletter” (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerlista 51 (1975) kvalitet 1)(1+, “jordfynd”