Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1720

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 2 (1972) –> Birger Wennberg (Hirsch Mynthandel) –>?

(Foto Ahlström 2)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 1824 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1987) –> Ahlström 35:342 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier (1987-1991 –> Stockholms Auktionsverk auktion 22-23 mars 1991 –> Ahlströms Mynthandel (1991-1992) –> P.G.Carlssons samling (1992-1995) –> 45 

(Foto Ahlström 35)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Bruun-Rasmussen 829 (2012) –>?

(Foto Bruun-Rasmussen 829)

ex 4. 

kvalitet 01, “repad”

Ahlströms lagerlista 38 och 39 (1971-1972) –>?–> Hirsch 3 (1975) –> Claes-Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1194) –>?–> Ahlström 43 (1991) –>?–> Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) 

Enligt Sten Törngren ska Algård ha köpt detta mynt från Manne Jakobssons samling 1969, men det verkar som om han blandat ihop det med Algårds andra ex, det som såldes till Hagander 1985. (Foto MISAB 35)

ex 5. 

kvalitet 01

Andreas Bernströms samling –>?–> Ahlström 71 (2004) –>?–> Künker 251 (2014) –>?

Andreas Bernströms myntsamling såldes i slutet av 1920-talet och hur Ahlström kunnat veta att detta ex härstammar därifrån är okänt. (Foto Künker 251)

ex 6. 

“vorzüglich”

Per Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen auktion 80 (1994) –>?

(Foto Münzen und medaillen 80)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Fredrik Trolles samling (1898) –> Henrik Pripps samling (1898-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?

(Foto Hirsch 35)

ex 8. 

kvalitet 1+/01

MISAB 16 (2015) –> R.Jonssons samling (2015-2021) –> Svensk Mynthandel –> Gunnar B:s samling 

(Foto MISAB 16)

ex 9. 

kvalitet 1+/01

Gunnar Ekströms samling –> Ahlström 35:343 (1987) –>?–> Frimärkshuset auktion februari 1991 –> Julius Haganders samling (1991-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Balatonsamlingen

Något så ovanligt som ett provenienslöst dubblettex som låg i Ekströms samling. (Foto Hagander 3)

ex 10. 

kvalitet 1+/01, “obetydlig kantskada, små repor”

Ahlström 65 (2002) –>?–> Künker 186 (2011) –>?

(Foto Künker 186)

ex 11. 

“sehr schön-vorzüglich”

Claes-Olof Algårds samling (-1985) –> Julius Haganders samling (1985-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 12. 

kvalitet 1+/01, “något ojämn”

Boberg 3 (1926) –> samling Bonde på Eriksberg (1926-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 13. 

kvalitet 1+/01, “litet plantsfel, svag repa på åtsidan”

KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1893-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1999) –> SNF 139 (1999) –>

(Foto SNF 139)

ex 14. 

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 34 (1986) –>?–> Myntgalleriet 2 (1994) –>?–> Bukowskis april 2020 –>?

(Bukowskis foto)

ex 15. 

kvalitet 1+, “små repor, bucklig”

Manne Jakobssons samling (-1969) –> Claes-Olof Algårds samling (1969-1980) –>Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1195) –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 64 (2001) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 16. 

kvalitet 1)(1/1+, “små kantskador, gniden, obetydligt bucklig”

Mynthusets brevauktion (september 1984) –>?–> Künker 186:8003 (2011) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?–> Myntkompaniet 23 (2022) –>?

Objektsbeskrivningen kommer från MISAB 36, men det kan ju vara intressant att också veta att Mynthusets beskrivning var ” kvalitet 1/1+, varit infattad”. Att det är samma mynt på alla tre auktionerna råder det ingen tvekan om på grund av patinafläckarna. (Foto Künker 186)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. C.P.Humble –> Bokauktionskammaren 1852

ex. Snoilsky (1878) –> Stiernstedt –> Antell

ex. Bukowski 80 (1892) –> Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg nr 2377 –> Bukowski 119 (1899) –> Holmberg

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ljunggren

ex. Erimitagets dubbletter –> Hess auktion 1911

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Appelgren 24 (1914)

ex. Bruun nr 1825 –> Hess (1914-1918) –> Berghman

ex. Robert Ball Nachfolger IX (1933)

ex. Appelgren 57 (1935)

ex. Carl Sabelström (1936) –> Hjalmar Wennerth

ex. Bernhard Olofsson (1947) –> Gustav W Andersson