Raritetssidan – Gustav III – 1 Dukat 1775

ex 1. 

kvalitet 01, “åtsidan smårepig, något snedcentrerad”

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> MISAB 27 (2018) –> AR:s samling

(Foto MISAB 27)

ex 2.

“vorzüglich”

Swiss Bank Corporation auktion 34 (1994) –>?

(Foto SBC 34)

ex 3. 

“about very fine”

Niklas Alexander Bohlins samling (-1948) –> Claes-Olof Algårds samling (1948-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> auktion Hagander 4 (2012) –>?

Proveniensen före 1980 kommer från Sten Törngrens anteckningar. Bedömningen är hämtad från Schmitz katalog, Künkers bedömning låg nära 01. (Foto Hagander 4)

ex 4. 

kvalitet 1+/01, “svaga repor, små hack åtsidan”

Appelgren 42 (1920) –> samling Bonde på Ericsberg (1920-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Monty Widenius samling

Ett något avvikande porträtt vilket man främst ser på kamningen uppe på hjässan och på lockarna över örat. Det är Ljungberger som graverat porträtten till samtliga kända dukater 1775, men porträttet på just detta exemplar är det första i den stil han sedan fortsatte med framgent. (Foto Bonde 6)

ex 5. 

kvalitet 1+

Alexander Åmans samling –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–>Ahlström 54 (1996) –> Ove Karlssons samling (1996-2020) –> MISAB 35 (2020) –> Roger J:s samling (2020-2021) –> köpare 117 

(Foto MISAB 35)

ex 6. 

kvalitet 1/1+, “repor”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Folke Marklund (1970-1989) –>Ahlström 39 (1989) –> Håkan Johansson –>?

Hirsch bedömning var 1+)(01, så det är stor skillnad mot Ahlström. Inget tvivel dock om att det är samma mynt. (Foto Ahlström 39)

Andra kända försäljningar:

ex. Bukowski 10 (1884) –> Antell

ex. Boivie eller Nyholm –> Bukowski 24 (1886) –> L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –>Bukowski 

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bonnier 

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs Museum

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Bruun (1914) –> Berghman

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+, “något bucklig”

ex. Holmberg lagerkatalog 62 (1932)