Raritetssidan – Karl XIII – 1/6 Riksdaler 1817

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “som alltid svagt utpräglad”

Svea 1 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> Spinks och SBC:s auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto Svea 1)

ex 2. 

kvalitet 1+, gniden åtsida, plantsrispor och partsiell svagprägling

Bondes samling –> auktion Bonde 1 (2007) –>?–> Aurum 7 (2011) –>?

(Foto Bonde 7)

ex 3. 

kvalitet 1+, plantsrispor

Ahlström 20 (1979) –>?

(Foto Ahlström 20)

ex 4. 

kvalitet 1+, plantsrispor

Ericsons samling (1896) –> Henrik Pripps samling –> Ahlström 27 (1983) –> Nils J.Lindbergs samling (1983-2016) –> MISAB 19 (2016) –> C.Ohlssons samling 

(Foto MISAB 19)

ex 5. 

kvalitet 1/1+, små repor

Ahlström 7 (1974) –>?

(Foto Ahlström 7

ex 6.

Hamrin & Swan Mynthandel (2014) –>?

(Privat foto)

ex 7. 

kvalitet 1)(1/1+, repa

Hirsch 5 (1977) –>?–> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 8. 

kvalitet 1

Ahlström 54 (1996) –> Tuve Lindebergs samling (1996-2014) –> MISAB 10 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 9. 

kvalitet 1, “randfel”

Leslie Hannulas samling –> Ponterio 145 (2008) –>?–> MISAB 17 (2016) –> OF:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 10. 

kvalitet nära 1

SNF 95 (1978) –>?

(Foto SNF 95 (1978)

Andra kända försäljningar:

ex. Ahlströms lagerlista 42 (1972) kvalitet 1

ex. Svensson –> SNF 55 (1964) –> L.M.Björkqvist

ex. Th. Högberg –> Per Hellström (1957-1996) –> SNY 318 (1996)

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Boberg lagerlista 3 (1928)

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1

ex. Boberg lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmbergs Mynthandel

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmbergs Mynthandel

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmbergs MH