Raritetssidan – Hertig Karl – 2 Mark 1587

ex 1.

kvalitet 01

Lars Emil Bruuns samling –> Israel Berghmans samling (1914-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Ted Malmstedt (1976-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Bjarne Ahlström –>?–> Myntgalleriets lagerlista 9 (1993) –>?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgren 15 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 18 (1978) –>?–> Ahlström 36 (1987) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –> Rolf Sjöbergs samling (1983-1989) –> Ahlström 40 (1989) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “kantskador”

Sven Svenssons samling (ss1629) –> Hirsch 1 (1966) –> Per Hellströms samling (1966-1989) –> i sonen P.Å. Hellstörms ägo (1989-1994) –> Ahlström 49 (1994) –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 5.

kvalitet 1+/01, “hängspår”

Ahlström 2 (1972) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?–> Nordlinds auktion 2006 –> Nils J. Lindbergs samling (2006-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Anders Kihlbergs samling (2016-2022) –> MISAB 38 (2016) –>?

(Foto MISAB 19)

ex 6.

kvalitet 1+/01

Gunnar Ekströms samling (-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Ekströmstiftelsen (1987-2023) –> MISAB 43 (2023) –> Andreas Kaiser –>?

(Foto MISAB 43)

ex 7.

kvalitet 1+)(1+/01

Österlunds auktion mars 1983 –>?

(Österlunds foto)

ex 8.

kvalitet 1+, “delvis svagpräglad”

Bernhard Olofssons samling (1946) –> Gustav W. Anderssons samling (1946-1985) –> Ahlström 32 (1985) –>?–> Hirsch 33 (1986) –> Hirsch 34 (1987) –>?–> Frimärkshuset 52 (1991) –> Sten-A. Ivarssons samling –> MISAB 22 (2017) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 22)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “hängspår”

MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 10.

Myntsamlarnas postorders anbudsauktion (april 2002) –> Ove Karlssons samling (2002-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 11.

Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum (privatägt)

(Foto från boken om Avesta)

ex 12.

Adolf Cahn 45 (1921) –>?

En svårbestämd bild eftersom den är så gammal. Centreringen verkar dock inte vara samma som på något av de andra. (Foto Cahn 45)