Raritetssidan – Karl XIII – 1 Riksdaler 1814 (med NORR)

ex 1. 

kvalitet 01/0, “repa åtsidan annars ett praktexemplar”

Nordlinds auktion 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 2. 

kvalitet 01, “ojämn rand kl 12”

Sjödals samling (1924) –> Gunnar Ekströms samling (1924-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Clifford Söderbergs samling (1976-1995) –> L.E.Bohmans samling (1995-2014) –>MISAB 10 (2014) –> T.Jakobssons samling

(Foto MISAB 10)

ex 3. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 40 och 41 (1972) –>?

(Foto Ahlström lager 40)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Bjarne Ahlström (1972) –> Jan Anderssons samling –> Julius Haganders samling (1991-2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) 

(Foto Hagander 4)

ex 5.

kvalitet 1+/01, “svaga plantsrispor”

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 6. 

kvalitet 1+, “smärre kantskador, plantsrispor”

Bertel Tingströms samling –> Ahlström 3 (1973) –> C.Berggrens samling –>MISAB 27 (2018) –> Rehborgs samling  

(Foto MISAB 27)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 8.

kvalitet 1+, inristningar

Fredrik Trolles samling (1898) –> Henrik Pripps samling –> Ahlström 27 (1983) –>?

(Foto Ahlström 27)

ex 9. 

kvalitet 1+, “plantsfel bakom porträttet, obetydliga kantskador”

Ahlström 37 (1988) –> Sten Törngrens samling –>?–> Tonkin auktion 4-5 (1992-1993) –>?–> Sunnes samling

(Foto Ahlström 37)

ex 10. 

kvalitet 1+, delvis svagt utpräglat, plantsskador på åtsidan

Antikören 13 (1993) –>?–> Christer Skaring (2007) –> R.Jonssons samling !!!

(Foto Antikören 13)

ex 11. 

“very fine”

Sven Svenssons samling –> SNF 54 (maj 1964) –> de Laval eller Glück som ombud (uppgifterna går isär) –> Ivar Rosenqvists samling –> Sten Törngrens samling –>Spinks auktion i London år 2000 –> Japansk samling (2000-2008) –> såld på ebuy.dk 13/4 2008 –> alias “Kristiansand” 

Enligt objektbeskrivningen på ebuy.dk var det något så ovanligt som en japansk samlare som samlade på svenska och danska riksdalrar. Mynten köptes på skandinaviska auktioner främst under 1980-talet. Han satsade på kvalitet och försökte skapa en komplett årtalssamling. Tyvärr förtäljer inte historien hur väl han lyckades.   (Foto från Törngrens katalog)

ex 12. 

osäker kvalitetsbedömning

Ahlström 37 (1988) –> Sten Törngrens samling –>?–> Ahlström 50 (1994) –> Roger Linds samling (1994-2005) –> Ove Karlssons samling 

Märkligt nog var bedömningen “kvalitet 1, varit monterad” på auktion 37 och “kvalitet 1/1+, små repor” på auktion 50. Samma bedömmare och ändå så stor skillnad! Trots det råder det inga tvivel om att det är samma ex som såldes på båda auktionerna. (Foto Ahlström 37)

ex 13. 

kvalitet 1/1+, något svagt utpräglad i centrum

Schmitz samling –> Schmitz auktion i Zürich 1990 –>?–> Antikören 21 (1998) –>?

Som vanligt är fläckig patina ett mycket bra hjälpmedel när man ska avgöra om det är samma ex som säljs en gång till. Ve den som rengör ett sådant mynt… (Foto Antikören 21)

ex 14. 

kvalitet 1/1+

Israel Berghmans samling –> Appelgren 37 (1917) –> Bondes samling –> auktion Bonde 1 (2007) –> Pecunia Mynthandel –>?

(Foto Bonde 1)

ex 15. 

kvalitet 1/1+, rengjord

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 16.

kvalitet 1/1+, “rispor och plantsrispor”

MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 17. 

kvalitet 1, lagat hål

MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Bukowski 19 (1885) –> Selling

ex. Harry Glück –> Per Hellström (1965-1989)