Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark

ÅrMmKrontypVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1A1663GWA15412 kända ex159
Typ 21663utanA1 känt ex160
Typ 1A1664GWA155a3 kända ex161a
Typ 1A1664utanA155b3 kända ex161b
Typ 1A1664IKA1 känt ex
Typ 1B1664IKB155c5 kända ex161c
Typ 3A1664IKASVECIA7 kända ex162a
Typ 3A1664IKBSVECI156a1 känt ex162b
Typ 3A1664IKC1SVECIAdo1 känt exdo
Typ 3A1664IKC1SVECIdo13 kända exdo
Typ 3A1664IAKC2SVECIA156b1 känt ex162c
Typ 3B1664IKC1156a2 kända ex162d
Typ 3B1664IAKC2156b1 känt ex162e
Typ 41664IKA157a3 kända ex163a
Typ 41664utanA157b1 känt ex163b
Typ 3A1665IKDSVECI158a3 kända ex
Typ 3C1665IKDdo3 kända ex164a
Typ 3C1665IKE1do8 kända exdo
Typ 3C1665IKE2do7 kända exdo
Typ 3C1665IKFdo0 kända exdo
Typ 3C1665pilF158b3 kända ex164b
Typ 5A1665IKE1CAROLUS159a2 kända ex165a
Typ 5A1665IKE2CAROLUSdo2 kända exdo
Typ 5A1665IKFdo6 kända exdo
Typ 5A1665IKG1do1 känt exdo
Typ 5A1665IKG2do3 kända exdo
Typ 5A1665pilFCAROLUS159b2 kända ex165b
Typ 5B1665IKG2159c1 känt ex165c
Typ 61665IKF1608 kända ex166
Typ 21665IKD och F1612 kända ex167
Typ 71669FIRSTH11626 kända ex168
Typ 7A1671FIRSTI163a4 kända ex 169a
169d
Typ 7B1671FIRSTIXIdo8 kända ex169b
169e
Typ 7B1671FIRSTIIX163b2 kända ex169c
Typ 7C1671FIRSTI6 kända ex169f
Typ 81671FIRSTI1646 kända ex170
Typ 71672FIRSTI165a2 kända ex171a
Typ 71672DFI1 känt ex171b
Typ 71672DF i
monogram
J1165b4 kända ex171c
Typ 91673doJ11662 kända ex172
Typ 71674doJ21674 kända ex173
Typ 101683doH2168minst 25 ex174
Typ 101684ASH21696 kända ex175
Typ 101685doH2170minst 25 ex176
Typ 101686doH2171minst 25 ex177
Typ 101687doH2172minst 25 ex178
Typ 101688doH2173ganska vanlig179
Typ 101689doH2174ganska vanlig180
Typ 101690doH2175ganska vanlig181
Typ 101691doH2176minst 25 ex182
Typ 101692doH2177ganska vanlig183
Typ 101693doH2178ganska vanlig184
Typ 101694doH2179minst 25 ex185
Typ 101695doH2180ganska vanlig186
Typ 101696doH2181ganska vanlig187
Typ 101697doH2182minst 25 ex188

Länk till krontyperna