Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1665 – sm 165b

Mm “pil”

ex 1.

kvalitet 1, “mörk patina”

Antikören 8 (1989) –>?–> Kristianstad NF:s auktion i november 2010 –> SOK:s samling

(SOK:s foto)

ex 2.

Sten Törngrens samling –>?–> inkom 2007 till Berndt Göhles samling (nr 24)

Endast frånsidan visades i Göhles bok.

ex 3.

Tennants Aauctioneers (aug 2022) –>?

(Tennants foto)