Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1665 (typ 3:6)

SVECI

ex 1.

kvalitet 1+/01, “stampskada, plantsspricka”

Hirsch 3 (1975) –>?–> Kristianstadsortens NF:s jubileumsauktion (2006) –> SOK:s samling

(SOK:s foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Schmitz –> KNF auktion Schmitz 3:524 (1990) kvalitet 1+/01, “plantsfel, dubbelpräglad, repa”. Man kan ju undra om inte detta är samma ex som bilden visar, trots att objektsbeskrivningarna är så olika.