Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 5A

Myntfakta:

Stockholm     1665     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

ÅrMmKrontyperNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 5A:11665IKE1159aRRRR
Typ 5A:21665IKE2RRRR
Typ 5A:31665IKF165aRRR
Typ 5A:41665IKG1RRRR
Typ 5A:51665IKG2RRRR
Typ 5A:61665pilF165b159bRRRR

Länk till krontyperna

Typ 5A:1 (gamla sm-bokens foto)

Typ 5A:3 (Foto Ahlström 63)

Typ 5A:6 (Sven-Olof Källerholms foto)