Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 9)

1671 års mindre porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1671     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravör: Hindrich Zedritz

Typ 9:1.     1671     sm 164, bon 437      RR

Typ 9:1. Bilden visar Bonniers exemplar av bon 437. Den ojämnt utförda omskriften är typisk för Zedritz. (Foto MISAB 22)