Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 4)

Porträtt med kravatt

Myntfakta:

Stockholm     1664     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller inget mm)

Gravör:  förmodligen Johan Georg Breuer

Typ 4:1.     1664     mm IK     sm 157a, bon 420      RRR

Typ 4:2.     1664     utan mm     sm 157b, bon–      RRRR

Typ 4:1 med mm IK. Enligt Bonnier så ska det vara ett lejonansikte på bröstet. Svårt att se på bilden dock. (SM-bokens foto)

Typ 4:2. Det för närvarande enda kända exemplaret i privat ägo av denna variant som saknar mm. (privat foto)