Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 6

Porträtt med armskenor

Myntfakta:

Stockholm     1665     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock

Gravör: förmodligen Johan Georg Breuer

Gamla sm 160

Nya sm 166

RR

(SM-bokens foto)