Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 6)

Porträtt med armskenor

Myntfakta:

Stockholm     1665     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock

Gravör: förmodligen Johan Georg Breuer

Typ 6:1.     1665          sm 160, bon 430           RR

(SM-bokens foto)