Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 7A

Stort porträtt 1671

Myntfakta:

Stockholm     1671     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravör: Hindrich Zedritz

Gamla sm 163a

Nya sm 169a

RRR

I gamla sm-boken skiljde man inte på 1671 års båda avvikande porträtt som man gör nu. Båda fick samsas under sm 163a. Att det är Zedritz som är gravör ser man på den valhänta omskriften. (Foto MISAB 8)