Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 8)

Stort porträtt 1671

Myntfakta:

Stockholm     1671     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravör: Hindrich Zedritz

Typ 8:1     1671          sm 163a, bon 435           RRR

Typ 8:1. I sm-boken har denna typ nummer 163a, tillsammans med det mindre porträttet som här kallas typ 7:2. Att det är Zedritz som är gravör ser man på den valhänta omskriften. (Foto MISAB 8)