Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 1)

“Bladknippe” i nacken

Myntfakta:

Stockholm     1663-1664     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Göran Wagner     1663-1664     (mm GW)

             Isak Kock     1665     (mm IK)

Gravör:  Petter Mickelsson

mm GW

       Typ 1:1.     1663          sm 154, bon 413           R

       Typ 1:2.     1664          sm 155a, bon 414           RRRR

utan mm

       Typ 1:3.     1664          sm 155b, bon 415           RRRR

mm IK

       Typ 1:4.     1664          sm 155c, bon–           RR

Typ 1:1 med mm GW 1663. (Foto MISAB 25)

Typ 1:2 med mm GW 1664 (Foto MISAB 20)

Typ 1:3 utan mm 1664 (Foto saknas)

Typ 1:4. Förutom att denna variant har ett annat mm än tidigare så kan man också notera att omskriften inte längre är delad. (SM-bokens foto)