Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 1B

“Bladknippe” i nacken, hel omskrift

Myntfakta:

Stockholm     1664     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Göran Wagner     1663-1664     (mm GW)

             Isak Kock     1665     (mm IK)

Gravör:  Petter Mickelsson

Gamla sm 155c

Nya sm 161c

RR

(Foto från Schmitz katalog)