Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 5)

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

Myntfakta:

Stockholm     1665     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

mm IK,     smalt porträtt

       Typ 5:1.     1665          sm 159c, bon–           endast off. samlingar?

mm IK,     brett porträtt

      Typ 5:2.     1665           CAROLUS           sm 159a, bon 427-428           RRR

      Typ 5:3.     1665           CAROLVS           sm 159a, bon 429           RRR

mm “pil”

       Typ 5:4.     1665          sm 159b, bon–           RRRR

Typ 5:1 med smalt porträtt och CAROLVS. (SM-bokens foto)

Typ 5:2 med brett porträtt och CAROLUS. (SM-bokens foto)

Typ 5:3. Porträttet får väl gälla för brett även om det inte är lika brett som föregående. CAROLVS i omskriften. (Foto Ahlström 63)

Typ 5:4 med mm “pil”. (Foto Antikören 8)