Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 5B

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

Myntfakta:

Stockholm     1665     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

Gamla sm 159c

Nya sm 165c

Inga kända i privat ägo

(Gamla sm-bokens foto)