Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1663 (typ 2:1)

ex 1.

Denna variant skulle inte ha varit känd om inte denna bild och vidhängande text hade hittats i en bok som tillhört Yngve Almer. Kan mycket väl vara ett unikt mynt. (Foto och text Yngve Almer)