Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1663 – sm 160

ex 1.

Denna variant skulle inte ha varit känd om inte denna bild och vidhängande text hade hittats i en bok som tillhört Yngve Almer. Kan mycket väl vara ett unikt mynt. (Foto och text Yngve Almer)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1852) –> KMK

Det fanns ingen bild i Bokauktionskammarens katalog, men Scharp hade 2 ex med samma åtsida; 1663 och 1665. Detta är den enda typ som passar in på den kombinationen. Om myntet är kvar i KMK:s samling är inte känt.