Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 2

Mångveckad mantel med harnesk som skymtar fram i glipa vid axeln

Myntfakta:

Stockholm     1663 och 1665

1649 års myntordning:     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

1664 års myntordning:     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

Myntmästare:  1663 fanns under en period ingen myntmästare     (utan mm)

             Isak Kock     1665     (mm IK)

Myntgravör:  förmodligen Petter Mickelsson

ÅrMmKrontypNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 2:11663utanA160unik?
Typ 2:21665IKD167161RRR

Typ 2:1. Intressant variant från 1663 som saknar myntmästarmärke. Mycket möjligt att den är unik. Säkert är att den upptäckts först efter att SM-boken kom ut 1976. (Yngve Almers foto)

Typ 2:2. Samma porträttyp, men sveakronorna är utbytta och mm IK har tillkommit. (Foto SM-boken)