Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 7B

1669 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1669 och 1671     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravörer: Hindrich Zedritz     1671

ÅrKrontypStavningNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 7:11671ICAROLVS XI169b163aRR
Typ 7:21671ICAROLVS IX169c163bRRRR

Typ 7:1 med den rätta stavningen av kungens ordningsnummer. (Foto MISAB 15)

Typ 7:2 med IX. Detta är ett typiskt verk av lärlingen Hinrich Zedritz som hade svårt att skilja på höger och vänster. (Foto från Schmitz katalog)