Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 7)

1669 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1669 och 1671     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravörer: Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsten    1669

              Hindrich Zedritz     1671

Typ 7:1.     1669          sm 162, bon 433           RRR

Typ 7:2.     1671          sm 163a, bon 436           RR

Typ 7:3.     1671             med IX         sm 163b, bon 434           RRRR

Typ 7:1. Foto från Schmitz katalog

Typ 7:2 från 1671. (Foto MISAB 15)

Typ 7:3 med IX. Detta är ett typiskt verk av lärlingen Hinrich Zedritz som hade svårt att skilja på höger och vänster. (Foto från Schmitz katalog)