Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1671 – sm 169f

ex 1.

kvalitet 1+

Israel Berghmans samling (-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –>?

(foto Ahlström 11)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Ahlström 33 (1986) –> Ingvar Ehnbom –>?–> Reidar Anderssons samling –> MISAB 2 (2010) –> Karl-Einar Strids samling (2010-2022) –> MISAB 40 (2022) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 2)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “repor”

Sven Svenssons samling –> SNF 157 (2008) –>?

Dålig bild, men man kan i alla fall se att det inte är samma som något av de andra. (Foto SNF 157)

ex 4.

Wallins Mynthandel (2009) –> Berndt Göhles samling (nr 45)

Det har blivit ett fel i numreringen i Göhles bok vid nr 45-47. Detta ex är numrerat 45 men egentligen är det nr 47.

ex 5.

Höiland 12 (2001) –> Sten Törngren (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 48)

(Foto från Göhles bok)

ex 6.

Nordlinds Mynthandel (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 51)

(Foto från Göhles bok)