Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 3A

Slätt harnesk och axelflikar

Myntdata:

Stockholm     1664-1665

1649 års myntordning:     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

1664 års myntordning:     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     1664-1665    (mm IK eller IAK)

             Abraham Kock     1665     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer och i viss mån Petter Michelsson (några frånsidor)

ÅrMmKrontypStavningNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3A:11664IKASVECIA162aRR
Typ 3A:21664IKBSVECI156aunik?
Typ 3A:31664IKC1SVECIAdoRRRR
Typ 3A:41664IKC1SVECI162bdoR
Typ 3A:51664IAKC2SVECIA162c156bRRRR
Typ 3A:61665IKDSVECI158aRRR

Länk till krontyperna

Typ 3A:1 med SVECIA och de gamla A-kronorna. (Foto MISAB 19)

Typ 3A:2 med SVECI och krontyp B är en nyupptäckt variant som saknas i både Bonniers bok och i SM-boken, och den finns heller inte avbildad i någon av mig känd auktionskatalog. Stamparna är kända sedan tidigare, men kombinationen med SVECI på åtsidan och dessa slarvigt utförda B-kronor på frånsidan kan mycket väl vara unik på marknaden. (privat foto)

Typ 3A:3 med SVECIA och krontyp C1. (Foto Ahlström 40)

Typ 3A:4 med SVECI och krontyp C1. (Foto MISAB 16)

Typ 3A:5 med mm IAK, SVECIA och krontyp C2. (Foto Ahlström 48)

Typ 3A:6 med SVECI och krontyp D. (Foto Hirsch 3)