Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 3)

Slätt harnesk och axelflikar

Myntdata:

Stockholm     1664-1665

1649 års myntordning:     5,2 g     25,5-27 mm     75% silver

1664 års myntordning:     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     1664-1665    (mm IK eller IAK)

             Abraham Kock     1665     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer och i viss mån Petter Michelsson (några frånsidor)

Porträtt med SVECIA

     Typ 3:1.     1664     mm IK, krontyp A          sm–, bon 418           RR

     Typ 3:2.     1664     mm IK, annan krontyp     sm 156a, bon–     RRRR

     Typ 3:3.     1664     mm IAK               sm 156b, bon 419          RRRR

Porträtt med SVECI

     Typ 3:4.     1664     mm IK, krontyp B          sm 156a)(155c, bon–     unik?

     Typ 3:5.     1664     mm IK, annan krontyp          sm 156a, bon 416-417 R

     Typ 3:6.     1665     mm IK          sm 158a, bon 422           RRRR

Brett porträtt med SVECIAE

     Typ 3:7.     1664     mm IK          sm 156a, bon 421           RRRR

     Typ 3:8.     1664     mm IAK          sm 156b, bon–           RRRR

Smalare porträtt med SVECIAE

     Typ 3:9.     1665     mm IK           sm 158a, bon 423-425           R

     Typ 3:10.     1665     mm “pil”        sm 158b, bon 426           RRR

Det finns 4 olika porträttvarianter för denna typ; den första har SVECIA i omskriften och den andra har SVECI. Det 3:e och 4:e porträttet har SVECIAE i omskriften; det första 1664 och det andra 1665. Skillnaderna syns tydligt på bilderna nedan.

“Krontyp A” och “krontyp B” har fått sina beteckningar efter sina motsvarigheter på 2-markerna. B-kronorna är på den högre valören kända för sin variantrikedom, men på 1-markerna förekommer endast den första varianten som är lika slarvig i utförandet som A-kronorna. “Annan krontyp” är alla andra sveakronor, oavsett om de ser ut som vikingahjälmar, blomlådor eller något annat. Ska man dela upp alla i olika typer är risken att det blir för invecklat.

Typ 3:1 med SVECIA och de gamla A-kronorna. (Foto MISAB 19)

Typ 3:2 med en annan krontyp. (Foto Ahlström 40)

Typ 3:3 med mm IAK. Något modifierade sveakronor. (Foto Ahlström 48)

Typ 3:4 är en nyupptäckt variant som saknas i både Bonniers bok och i SM-boken, och den finns heller inte avbildad i någon av mig känd auktionskatalog. Stamparna är kända sedan tidigare, men kombinationen med SVECI på åtsidan och dessa slarvigt utförda B-kronor på frånsidan kan mycket väl vara unik på marknaden. (Foto J.Holmberg)

Typ 3:5 med  mm IK och kronor som ser ut som vikingahjälmar. Omskrift med SVECI. (Foto MISAB 16)

Typ 3:6 med SVECI 1665. Åtsidan är stampidentisk med typ 3:4 men frånsidan är mycket annorlunda. (Foto Hirsch 3)

Typ 3:7 med CAROLUS REX SVECIAE. Ett bredare porträtt än tidigare. (Foto MISAB 29)

Typ 3:8 med mm IAK. Bilden visar dock inte bon 419 som är referens i listan ovan. I stället skulle man kunna säga att det är bon 421)(419. Lägg märke till omskriften som har CAROLUS. (SM-bokens foto)

Typ 3:9 med mm IK 1665. Det finns alltså 2 olika porträtt med SVECIAE i omskriften; ett 1664 och ett 1665. (Foto MISAB 15)  

Typ 3:10 med mm “pil” 1665. Endast med SVECIAE. (SM-bokens bild)