Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 10)

1672 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1672 och 1674     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     mm FIRST     (1672) 

             Daniel Faxell     mm DF     (1672-1674)

Gravör: Hindrich Zedritz

mm FIRST

       Typ 10:1.     1672     sm 165a, bon–      RRRR

mm D.F.

     Typ 10:2.     1672     sm–, bon–      RRRR

mm DF i monogram      

       Typ 10:3.     1672     sm 165b, bon–      RRR

       Typ 10:4.     1674     sm 167, bon 439      RRR

Typ 10:1. Mm FIRST 1672. (Foto Sven Olof Källerholm)

Typ 10:3. Mm DF i monogram 1672. (Foto Aurum 5)

Typ 10:4. Mm DF i monogram 1674. (Foto Ahlström 7)