Typsida – Karl XI – 1 Mark – Typ 7

Myntfakta:

Stockholm     1669,1672 och 1674     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Christopher Conradi     mm FIRST     (1669-1672) 

             Daniel Faxell     mm DF     (1672-1674)

Gravörer: Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsten    1669

             Hindrich Zedritz              (1672-1674)

ÅrMmKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 7:11669FIRSTH1168162RRR
Typ 7:21672FIRSTI171a165aRRRR
Typ 7:31672DFI171bRRRR
Typ 7:41672DF i
monogram
J1171c165bRRR
Typ 7:51674doJ2173167RRR

Länk till krontyperna

Typ 7:1 från 1669. Sm-boken har blandat ihop korten ordentligt när man lagt denna i samma typ som de övriga. (Foto från Schmitz katalog)

Typ 7:2. Mm FIRST 1672. (Foto Sven Olof Källerholm)

Typ 7:4. Mm DF i monogram 1672. (Foto Aurum 5)

Typ 7:5. Mm DF i monogram 1674. (Foto Ahlström 7)