Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark 1671 (typ 9:1)

ex 1.

kvalitet 1+

Israel Berghmans samling (-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Ahlström 33 (1986) –> Ingvar Ehnbom –>?–> Reidar Anderssons samling –> MISAB 2 (2010) –> Karl-Einar Strids samling (2010-2022) –> MISAB 40 (2022) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 2)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “kantskada”

Isidor Alfred Bonniers samling (-1933) –> Georg de Lavals samling –> Appelgren –>?–>Österlund (1986) –> Schmitz (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Ehnbom –>?–> Ahlström 59 (1999) –> Hans Hirsch –> Sten A.Ivarssons samling (1999-2017) –> MISAB 22 (2017) –>?

(Foto Ahlström 59)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “kantskador, repor”

MISAB 29 (2018) –> L.Sjö:s samling

(Foto MISAB 29)

ex 5.

kvalitet 1, “varit hängd”

Ahlström 43 (1991) –>?

(Foto Ahlström 43)

ex 6.

kvalitet 1, “kanthack”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “repor”

Sven Svenssons samling –> SNF 157 (2008) –>?

Dålig bild, men man kan i alla fall se att det inte är samma som något av de andra. (Foto SNF 157)