Typsida – Karl XI – 1 Mark (Typ 12)

Högervänt porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1683-1697     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare: Daniel Faxell     mm DF     (1683)

             Anders Strömner     mm AS     (1684-1697)

Gravör: Arvid Karlsten

mm DF

       Typ 12:1.     1683          sm 168, bon 440

mm AS

       Typ 12:2.     1684          sm 169, bon 441           RR

       Typ 12:3.     1685          sm 170, bon 442-443

       Typ 12:4.     1686          sm 171, bon 444

       Typ 12:5.     1687          sm 172, bon 445

       Typ 12:6.     1688          sm 173, bon 446

       Typ 12:7.     1689          sm 174, bon 447

       Typ 12:8.     1690          sm 175, bon 448-449

       Typ 12:9.     1691          sm 176, bon 450

       Typ 12:10.     1692          sm 177, bon 451

       Typ 12:11.     1693          sm 178, bon 452

       Typ 12:12.     1694          sm 179, bon 453

       Typ 12:13.     1695          sm 180, bon 454

       Typ 12:14.     1696          sm 181, bon 455-456

       Typ 12:15.     1697          sm 182, bon 457

Förutom de båda myntmästarmärkena och de olika årtalen så finns det en del varianter med avseende på antalet nitar på bröstet. Dessa redovisas dock inte här.

Typ 12:1. 1683 med mm DF. (Foto MISAB 12)

Typ 12:4. Mm AS. (Foto MISAB 27)