Rariteter på Bonde 1

52 rariteter från Karl X Gustav och framåt med max 15 kända ex

nr 417     1 dukat 1657               1 känt ex

nr 421     1 mark utan år     CAROLUS          4 kända ex

nr 436     1 dukat 1672     utan mm          1 känt ex

nr 437     1 dukat utan år     (1675)          5 kända ex

nr 438     1 dukat 1686               2 kända ex

nr 439     1 dukat 1691               7 kända ex

nr 441     8 mark 1665               13 kända ex

nr 442     8 mark 1670     randskrift          13 kända ex

nr 444     4 mark 1664     sm 66a          4 kända ex

nr 445     4 mark 1683     mm DF          10 kända ex

nr 448     2 mark 1663     mm GW          14 kända ex

nr 449     2 mark 1663     mm IFH          8 kända ex

nr 452     2 mark 1665     sm 106d          5 kända ex

nr 457     2 mark 1677     sm 130 (SVE)          3 kända ex

nr 461     1 mark 1664     sm 156a          12 kända ex

nr 462     1 mark 1671     mindre porträttet          7 kända ex

nr 543     2 dukater 1704               5 kända ex

nr 544     1 dukat 1697               5 kända ex

nr 545     1 dukat 1708               11 kända ex

nr 546     1 dukat 1715     punkt efter EST          11 kända ex

nr 550     8 mark 1699               13 kända ex

nr 551     4 mark 1697               8 kända ex

nr 553     4 mark 1704               12 kända ex

nr 560     1 mark 1698               7 kända ex

nr 586     1 dukat 1721               3 kända ex

nr 587     1 dukat 1728     motställda F          2 kända ex

nr 589     1 dukat 1746     ostindiskt guld          5 kända ex

nr 590     1 dukat 1745/4               10 kända ex

nr 591     1/2 dukat 1735     1 öres stampar          12 kända ex

nr 593     1/2 dukat 1747     Ädelforsguld          11 kända ex

nr 595     1½ riksdaler 1727               2 kända ex

nr 602     1/2 riksdaler 1736               12 kända ex

nr 605     4 mark 1732               6 kända ex

nr 606     2 mark 1733     ccc          2 kända ex

nr 607     1 mark 1720               14 kända ex

nr 623     1 dukat 1751     Östra Silverberget          3 kända ex

nr 624     1 dukat 1752               5 kända ex

nr 625     1 dukat 1759     Ädelfors          0 kända ex

nr 634     1/4 riksdaler 1767               15 kända ex

nr 649     1 dukat 1772               6 kända ex

nr 650     1 dukat 1788               3 kända ex

nr 651     1 dukat 1792               5 kända ex

nr 654     1 riksdaler 1781     bakåtkammat hår          12 kända ex

nr 668     1 dukat 1793               10 kända ex

nr 669     1 dukat 1804               9 kända ex

nr 686     1/6 riksdaler 1809               6 kända ex

nr 687     1/6 riksdaler 1817               10 kända ex

nr 691     4 dukater 1838               14 kända ex

nr 696     1 dukat 1840               7 kända ex

nr 703     1/6 riksdaler 1828     räfflad rand          7 kända ex

nr 708     1/8 riksdaler 1837               12 kända ex

nr 714     4 dukater 1846               15 kända ex